Todelt release- og lanceringsstrategi sikrer, at pensions- og forsikringsbranchen kan øge den digitale udvikling

05/01/18

Få indsigt i, hvordan pensions- og forsikringsbranchen hurtigere kan imødekomme markedets forventninger om øget digitalisering ved at benytte sig af en såkaldt todelt release- og lanceringsstrategi.

Digitaliseringsbølgen har medført en ny markedssituation i pensions- og forsikringsbranchen, hvor kunderne stiller krav om nye digitale og mere brugervenlige løsninger. Det er sjældent, at en enkelt virksomhed står bag nyudviklingen af et produkt. Det sker ofte i tæt samarbejde med partnere i sammenhængende digitale løsninger. Det har medført, at frekvensen for udviklingen af nye digitale løsninger er steget, hvilket er en væsentlig årsag til, at den forventede levetid på nye produkter og services er faldende.

Fx stilles der i dag langt højere krav til realtidsdata, som ofte trækkes på tværs af grænseflader og involverer flere parter. Virksomhederne må derfor i langt højere grad samarbejde med hinanden for at opfylde brugernes krav om digitale og brugervenlige løsninger. I PwC’s Global InsurTech-rapport svarer 45 % af de adspurgte, at de på nuværende tidspunkt samarbejder med en InsureTech-virksomhed.

Ændrede betingelser og markedsvilkår betyder, at kunder og samarbejdspartnere stiller større krav til, at virksomheden skal kunne tilbyde nye digitale og mere brugervenlige løsninger i en langt højere frekvens end tidligere. Lykkes det ikke, er kunden ikke mere end et ’klik’ eller ’swipe’ væk fra at købe eller samarbejde med konkurrentens løsning. Det samme gør sig gældende for virksomhedens samarbejdspartnere. Som udbyder af et produkt er det derfor centralt at forstå, at produktet skal indgå som en del af en større løsning/service, og at kunderne i dag er vant til at operere med digitale produkter og løsninger.

Digitaliseringsrejsen

I dag befinder mange pensions- og forsikringsselskaber sig på en skelsættende digitaliseringsrejse, hvor der er stor fokus på den digitale transformation i forhold til udskiftning og opgradering af interne legacy-systemer. Udskiftningen af disse er ofte en lang og ressourcekrævende proces, der involverer og påvirker alle lag i organisationen – og i særlig grad virksomhedens it-arkitektur.

Fleksibilitet og agilitet spiller i dag tiltagende rolle i forhold til virksomhedens it-arkitektur. Markedet har en forventning om at blive understøttet med digitale og brugervenlige produkter og services i langt højere grad end tidligere, hvilket kræver en smidig og gnidningsfri integration til et eller flere af virksomhedens systemer.

Todelt release- og lanceringsstrategi

De mange nye samarbejdsmodeller, der følger i kølvandet på digitaliseringsbølgen, medfører, at kunder og samarbejdspartnere har en forventning om, at virksomhederne kan agere agilt på nye muligheder i markedet.

For at kunne være på forkant med nye markedskrav og reagere proaktivt anbefales det, at virksomheden tilegner sig en todelt release- og lanceringsstrategi for nye digitale initiativer. Denne tilgang indebærer, at virksomheden opdeler releases i to kategorier:

1. Højfrekvenscyklus (til tider benævnt ’continuous release’)

 • Releases i denne cyklus er primært modulære og dermed ikke dybt integreret i kernesystemet, og de bruges til lanceringen af nye kunde- og brugercentrerede løsninger. Dette lag bruges til at teste nye løsninger i markedet. Det kan være egenudviklede produkter, eller kan bruges som medspiller i en større værdikæde, bestående af flere samarbejdspartnere.

2. Lavfrekvenscyklus

 • Releases i denne cyklus er langt mere integreret i kernesystemet, og fokus er på sikkerhed og stabilitet omkring de følsomme kunde- og produktdata, samt at releasen skal opfylde virksomhedens målsætninger for it-arkitekturen.

Denne opdeling af releases bygger på en strategi, hvor virksomheden er proaktiv i forhold til markedet, og ikke er bange for at fejle med lanceringen af et nyt produkt. Det er nemlig umuligt at sige med sikkerhed, hvordan markedet vil reagere på noget nyt. Hvis lanceringen af et nyt produkt igennem den højfrekvente release-cyklus ikke er en succes, kan det hurtigt rulles tilbage, da det er modulbaseret. Hvis lanceringen derimod er en succes, skal løsningen løbende forbedres og modnes, så den data- og arkitekturmæssigt kan spille sammen med virksomhedens kernesystem, jf. virksomhedens data- og arkitekturmålsætninger. Når dette er gjort, kan en ny og stabil version rulles ud sammen med den næste lavfrekvente cyklus.

Denne tilgang vil gøre virksomheden langt mere agil i forhold til at reagere på nye muligheder og samarbejder i markedet.

Nye roller og ansvarsområder

En todelt opdeling af releases kræver en ny tilgang og organisering i forhold til roller og ansvar. Den klassiske it-driftsafdeling, der normalt er ansvarlig for udrulning af nye releases, bliver nu en meget vigtig brik i forhold til lanceringen af nye produkter og services.

Ved denne tilgang er det vigtigt, at den release-ansvarlige har tilegnet sig en holistisk tilgang, hvor der tages højde for, at der er en korrekt balance mellem den højfrekvente og lavfrekvente release. For at sikre den korrekte balance mellem de to release-cyklusser er det vigtigt, at den release-ansvarlige har det korrekte fokus i en given cyklus:

1. Højfrekvens-release (ansvar og fokus):

 • Udrulning af højfrekvens-releases
 • Integration til eksterne og interne systemer via løs modulkobling til integrationslaget og kernesystemet
 • Hurtig tilbagerulning, hvis et nyt produkt/en ny service ikke fungerer eller ikke har den ønskede effekt
 • Ingen eller lav indflydelse på eksisterende setup ved tilbagerulning
 • Sikker styring af kvalitetsniveau i forhold til minimumskrav. 

2. Lavfrekvens-release (ansvar og fokus):

 • Udrulning af lavfrekvens-releases
 • Integration til eksterne og interne systemer via en stærk og integreret kobling til integrationslaget og kernesystemet
 • Sikring af overholdelse af langsigtede data- og arkitekturmålsætninger
 • Sikring af, at data er 100 % korrekte på tværs af systemer.

I forhold til overstående er det vigtigt, at den release-ansvarlige har forståelse for den nye release-cyklus og dennes indvirkning på udviklingsprocessen samt for de nye muligheder, dette skaber i forhold til ’fail fast’-principper. Den release-ansvarlige skal beslutte, hvornår en ny løsning skal tilbagerulles, eller hvornår en løsning skal videreudvikles og inkluderes i den stabile og lavfrekvente release.

Tilegnelsen af en todelt release- og lanceringsstrategi kan hjælpe virksomheder med at drage fordel af de nye forventninger og krav, der kommer i kølvandet på digitaliseringsbølgen. Det er dog vigtigt at understrege, at tilegnelsen af denne tilgang ikke er nok. Virksomheden skal forstå, at it-organisationen – og i særlig grad it-arkitekturen – i langt højere grad skal indgå og involveres i virksomhedens strategiske tiltag og beslutninger. Lykkes dette, vil virksomheden for alvor kunne drage fordel af de forventninger og krav, der kommer i kølvandet på digitaliseringsbølgen, og være med til at sætte kursen for denne bølge.

Kontakt os

Hos PwC Financial Services har vi stor erfaring med de ændringer, som en todelt release- og lanceringsstrategi kræver af en virksomhed, samt hvordan virksomheden kommer i gang med at implementere denne tilgang, så virksomheden og kunderne/samarbejdspartnerne hurtigst muligt kan få gavn af dette.

For yderligere information om en todelt release- og lanceringsstrategi kontakt venligst nedestående.

Kontakt os

Robert Bo Jensen

Partner, FS Consulting og Technology, PwC Denmark

Tlf: 3945 9696

Følg PwC