US skattereform

08/01/18

I slutningen af december 2017 blev der underskrevet en ny skattereform i USA, som kan få betydelige konsekvenser for 2017 regnskaberne for virksomheder, der er skattepligtige i USA. Den nye skattereform skal således have betydning ved aflæggelsen af årsrapporten pr. 31. december 2017 og har bl.a. betydning for opgørelsen af udskudte skatteaktiver og -forpligtelser, herunder for værdien af fremførbare underskud.

De væsentligste ændringer i den nye skattereform omfatter en betydelig reduktion af selskabsskatten fra 35 % til 21 %, afgift på ikke-udloddede indtægter fra udenlandske datterselskaber, forslag til ændringer til fremførbare underskud og udnyttelse af disse og forslag til straksafskrivning af visse anlægsinvesteringer samt større begrænsning af rentefradrag.

Du kan læse overordnet om konsekvenserne i den globale In brief. De regnskabsmæssige konsekvenser er yderligere beskrevet i den amerikanske In depth, som er rettet mod aflæggere under US GAAP, men forskellene til IFRS er kort beskrevet.
 

Du kan finde In brief her

Du kan finde In depht her

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3214
E-mail

Sahra Albrecht
Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3462
E-mail

Følg PwC