Har du husket at få alt med på din årsopgørelse for 2017?

09/03/18

De fleste danskere kan, hvis de har en almindelig selvangivelse, se deres årsopgørelse på SKAT’s hjemmeside fra mandag den 12. marts 2018. Selvom meget bliver indberettet automatisk til SKAT i dag, er det en god ide at tjekke, om din årsopgørelse indeholder alle dine fradrag, påpeger skatteekspert fra PwC.

Har du en almindelig selvangivelse, ligger din årsopgørelse klar i din skattemappe på SKATs hjemmeside fra mandag den 12. marts 2018.

Det er ikke sikkert, at din årsopgørelse indeholder alle dine fradrag, idet der er fradrag, som du selv skal indberette. SKAT kan også have fået forkerte oplysninger, så derfor er det en god ide bl.a. at gennemgå private renter, kørselsfradrag relateret til dit arbejde og arbejdsrejser, m.v.,” forklarer Per Ørtoft Jensen, skatteekspert og partner i PwC.

Restskat/overskydende skat for 2017?

Dag-til-dag renten på restskat for 2017, er på 1,7%. Det svarer til ca. 2,5% p.a. før skat, så har man nogle penge stående på bankbogen eller renten på kreditten er lavere end de ca. 2,5% før skat, kan det betale sig at betale restskatten så hurtig som muligt.

Skattepartner Per Ørtoft Jensen, PwC siger "Efter 1. juli 2018 stiger restskatteprocenten til et fast tillæg på 3,7 %. Det svarer til ca. 5,5 % før skat, så har man ikke indbetalt sin restskat inden, så kan det anbefales for de fleste at gøre det inden den 2. juli 2018".

Skal du have penge tilbage, vil de blive sat ind på din Nemkonto den 10. april 2018, dog lidt senere, hvis man skal have mere end 100.000 kr. tilbage i skat. Du får 0,5 % i skattefri rente på den overskydende skat.

Årsopgørelsen for 2017

Man skal huske, at selvom man har indberettet eksempelvis befordringsfradrag eller børnebidrag i forbindelse med sit forskudsskema for 2017, så skal man stadig selv sørge for at beløbene bliver indberettet på årsopgørelsen for 2017. Dette skyldes, at SKAT ikke overfører de indberettede beløb fra forskudsskemaet til din årsopgørelse.

Hvad med forskudsregistreringen 2018?

Det er altid en god ide, nu når man har fat i skattetallene, at se på om 2018 forskudsregistreringen ser korrekt ud; ellers er det en god idé at få den justeret, så man ikke får en uventet skatteregning, når året er gået. Det kan også være, at man måske betaler for meget i skat, fx. hvis man ikke har fået alle sine fradrag med på forskudsopgørelsen.

Håndværkerfradrag

Du kan trække op til 12.000 kr. fra på selvangivelsen for arbejdsløn til visse såkaldt grønne håndværksydelser vedrørende dit hjem eller fritidsbolig, fx. isolering af tag, gulv og ydermure, udskiftning af ruder, visse reparationsydelser mv. på energiforsyningsanlæg. Endvidere er der fradrag for visse omkostninger i forbindelse med tilslutning til bredbånd. Du kan se den fulde liste over godkendte ydelser på SKAT’s hjemmeside. Fradraget på 12.000 kr. gælder for hver person; dvs. et ægtepar eller samleverpar kan fratrække i alt 24.000 kr., men det skal fordeles med max. 12.000 kr. på hver person.

Hver person kan endvidere fratrække 6.000 kr. vedrørende serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig; fx. rengøring, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Det samlede fradrag for grønne håndværksydelser og serviceydelser kan således udgøre op til 18.000 kr. pr. person. Det er en betingelse for fradrag i 2017, at arbejdet er udført i 2017, og at regningen er betalt senest den 28. februar 2018. Betaling skal ske elektronisk, betaling med kontanter giver ikke fradrag.

Har du glemt at indberette håndværkerfradraget for 2014, 2015 eller 2016, kan du nå det endnu. Gå ind på SKATs hjemmeside, skat.dk under ” Glemt håndværkerfradrag i 2016, 2015 eller 2014” og indberet håndværkerfradraget. Vær opmærksom på, at der for 2014 og 2015 var andre regler for fradragsberettigede ydelser og andre beløbsgrænser end i 2016 og 2017.

Håndværkerfradraget skal indberettes i rubrik 460.

View more

Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag er ikke nødvendigvis fortrykt på årsopgørelsen. Befordringsfradraget er 1,93 kr. pr. km i 2017, dog kun 0,97 kr. pr. km for kørsel udover 120 km dagligt.

Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke kilometerne efter ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads.

Vær opmærksom på, at den korteste vej ikke nødvendigvis er den hurtigste. Såfremt du bruger en anden vej, som er mere hensigtsmæssig, skal du derfor huske at anføre de faktiske antal kilometer. Vær også opmærksom på, at SKAT normalt bruger 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejdet, skal du ændre det anførte befordringsfradrag.

Skattebesparelsen vil i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat, være ca. 27,6% af befordringsfradraget i 2017. Et befordringsfradrag på fx. 10.000 kr. giver således en skattebesparelse på ca. 2.760 kr.

Du skal indberette eller ændre befordringsfradraget i rubrik 51.

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en yderkommune, kan du få den fulde sats for samtlige kilometer, du kører ud over de første 24 kilometer – altså 1,93 kr. pr. kørt kilometer ud over de første 24 kilometer. Du kan få det ekstra kørselsfradrag til og med 2018, uanset hvornår du blev omfattet af ordningen. Du kan på SKAT’s hjemmeside se en oversigt over de kvalificerende kommuner.

Ekstra kørselsfradrag
Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjente mindre end 316.200 kr. i 2017.
Du kan højst få fradrag på 12.500 kr. i 2017. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 266.200 kr. til 316,200 kr. i 2017. Det ekstra kørselsfradrag beregnes automatisk.

Kører du over en bro, eller benytter du færge eller rutefly?
Kører du i bil eller motorcykel over Storebælt, kan du få et fradrag på 110 kr. pr. tur. Er du med offentlig transportmiddel fx. tog, er fradraget på 15 kr. pr. tur. Kører du over Øresundsbroen, er der fradrag for bil og motorcykel på 50 kr. pr. tur og 8 kr. pr. tur, hvis det er med et offentlig transportmiddel.

Dokumenterede udgifter til færge- eller ruteflytransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde, kan også fratrækkes.

Du skal indberette eller ændre befordringsfradraget i rubrik 51 med yderligere fradrag for kørslen over broen.
 

View more

Kost, logi og småfornødenheder som udsendt for forretningsrejse mv.

Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.

Man skal være på rejse til et midlertidigt arbejdssted. Derudover skal afstanden fra den sædvanlige bopæl til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten hjemme.

For eksempel kan man få dette fradrag, hvis man normalt arbejder i Jylland, men arbejder midlertidigt på Sjælland - eller omvendt. Fradraget for kost og logi udgør uden dokumentation hhv. 487 kroner og 209 kroner, hvilket samlet set kan give et fradrag på 696 kroner pr. dag og samlet op til 26.800 kroner i 2017. 'Uden dokumentation' betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.

Man får ikke fradraget, hvis udgifterne er dækket af arbejdsgiveren. Det er dog fordelt på hhv. kost og logi, så hvis man 'kun' har fået dækket udgiften til logi, kan man stadig trække 487 kroner fra for den kost, man selv skal dække; og omvendt.

Der er dog en mulighed for at få et fradrag, selvom arbejdsgiveren dækker rejseudgifterne i form af kost og logi. Gør arbejdsgiveren dette, kan man alligevel fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af småfornødenheder. Da kostsatsen i 2017 lyder på 487 kroner pr. dag, svarer det til ligningsmæssigt fradrag på 121,75 kroner pr. døgn.

Skatteværdien ved dette fradrag er i 2017 ca. 27,6%. Et fradrag på 121,75 kr. giver således en skattebesparelse på ca. 33 kr.

Fradrag for rejseudgifter skal indberettes i rubrik 53

View more

Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis du indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til SKAT. Du har fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 15.600 kr. i alt i 2017.

Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, som du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.

Skattebesparelsen i 2017 udgør ca. 27,6%.

En gave på 15.600 kr. giver en skattebesparelse på ca. 4.305 kr, og dermed er nettoudgiften ca. 11.295 kr.

Fradrag for donationer fremgår af rubrik 55.

View more

Har du lagt dit lån om i 2017?

I forbindelse med omlægning af realkreditlån skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til SKAT. Fradraget skal indrettes i rubrik 44. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år; fx. i forbindelse med omlægning, byggekredit mv.

Hvis man omlagt sine lån og betalt nogle ”differencerenter”, bør det kontrolleres, at disse er korrekt indberettet til SKAT. Tal eventuelt med banken.

View more

Renteudgifter på private pantebreve

Du kan kun få fradrag for dine renteudgifter på private pantebrev fx. i forbindelse med køb af fast ejendom, hvis SKAT har oplysning om, hvem du betaler til. Du skal derfor indberette navn, adresse m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.

Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42, (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

View more

Renter på fælleslån

Bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig, er der mulighed for at få et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. Det kan eksempelvis være et lån, der er optaget i forbindelse med etableringen af et nyt tag, nye faldstammer eller udskiftning af vinduer. For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt ud blandt ejerne - gælden skal med andre ord være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen.

Der har dog været sager, hvor man ikke fik fradrag for renteudgifterne, da lånene ikke påhvilede de enkelte medlemmer i foreningen, men alene ejerforeningen, så det er ikke sikkert, man kan få det. Undersøg eventuelt dette med din ejerforening.
 

View more

Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.

Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det.

Fradraget skal indberettes i rubrik 56.

View more

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Husk at kontrollere, om SKAT har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du en gang i fremtiden sælger disse. Kontroller også, at SKAT’s automatiske beregninger af gevinst og tab er foretaget på det korrekte grundlag, idet der ikke altid er taget korrekt højde for fusioner, fondsaktier, aktiesplit mv.

Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen. Rubrik på årsopgørelsen: 66

View more

Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v.

Ved køb af fast ejendom, beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen.

Du skal på selvangivelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.

Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk. Hvis det er en renteindtægt, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.

Renteudgifter indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.
 

View more

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9788

Følg PwC