Planlægger din virksomhed et generationsskifte?

16/04/18

Der er i forbindelse med et generationsskifte en række faktorer, som din virksomhed bør være opmærksom på. Fx nedtrappes den såkaldte bo- og gaveafgift fra 15 % til 5 % frem mod år 2020. I 2018 er satsen nede på 7 %, hvorfor det er vigtigt at udnytte nedtrapningen optimalt.

En virksomhed, som står over for en rimelig vækst i de kommende år, kan med fordel helt eller delvist overdrage til børnene nu.

De nødvendige forudsætninger for dette er:

  • Selskabet skal efter de skattemæssige værdier i dag have en værdi på 10 mio. kr.
  • Den forventede værdi om 5 år ved salg til tredjemand er 50 mio. kr.
  • Selskabet skal være stiftet ved en virksomhedsomdannelse, og historisk er kostprisen nul.

I ovenstående tilfælde kan der ved rette anvendelse af nuværende regler spares 3,48 mio. kr. i gaveafgift.

Overvejer din virksomhed et generationsskifte, er du velkommen til at kontakte din revisor eller PwC’s skattespecialister for at høre mere om, hvornår du med fordel kan igangsætte planerne.

Kontakt os

Peter Zdrinka Nannestad

Business Development Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9563

Følg PwC