Digital transformation er på agendaen – men CXO’erne efterlyser kompetent arbejdskraft

Esben Toft Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark 03/05/18

PwC’s CXO Survey 2018 viser en øget bevidsthed hos CXO’erne om, at digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling i stigende grad vil forandre vilkårene for at drive virksomhed fremadrettet. Det, der især springer i øjnene, er, at andelen af CXO’er, der er bekymret for ’manglen på kvalificeret arbejdskraft, som har de fornødne teknologiske kompetencer og forretningsforståelse’, tiltager.

Hver tredje CXO’er (66 % mod 56% i 2017) ser nu vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft som en alvorlig udfordring for virksomhedens fremtidige udvikling. Mange CXO’er angiver derudover, at manglen på kompetencer på lang sigt vil gøre det vanskeligere at følge med den teknologiske udvikling. Næsten halvdelen (46 %) af CXO’erne ser således ’manglende adgang til kompetencer, som har forståelse for den digitale og teknologiske udvikling koblet med forretningsforståelse’ som en barriere for, at deres virksomhed enten kan investere i eller anvende nye teknologier i løbet af de næste 3-5 år. I forlængelse heraf anser også flere end fire ud af ti CXO’er (44 %) den hastige teknologiske udvikling som værende en forretningsmæssig udfordring og/eller trussel, hvilket er på niveau med sidste år.

Det tiltagende fokus på udfordringerne med at skaffe de rette kompetencer har også medført, at en stor andel af CXO’erne (69 %) efterspørger en uddannelsesreform med fuldt fokus på digitale kompetencer og digitalt lederskab samt en politisk vilje til at sikre en kompetent arbejdsstyrke i fremtiden, således at udbuddet matcher arbejdsmarkedets behov. I forlængelse heraf mener næsten 8 ud af 10 CXO’er (77 %), at der skal mere fokus på uddannelse af kandidater med teknisk viden, forretningsforståelse samt forståelse for den strategiske agenda.

Undersøgelsen viser også en stigning i anvendelsen af teknologi i virksomhederne, og at der investeres i både traditionelle teknologier og nye teknologiske løsninger.

Vi ser desuden, at teknologien og digitale løsninger vinder indpas overalt i virksomheden fra bl.a. administration, økonomi, salg og marketing til produktion og fremstilling, og CXO’erne vurderer, at denne tendens vil fortsætte fremadrettet. I forlængelse heraf peger CXO’erne på de områder, hvor de, i forhold til sidste år, forventer at investere mere i det kommende år. Undersøgelsen viser, at de tre områder, hvor CXO’erne forventer at investere mest (over 20 % mere sammenlignet med sidste år), er ’ekspansion på nye vækstmarkeder’ (35 %) samt ’nye teknologier’ (30 %) og ’traditionelle teknologier og digitale løsninger (30 %).

Væksten synes derfor at skulle sikres via investeringer i både nye og traditionelle teknologier samt digitale løsninger. Undersøgelsen viser, at CXO’erne bevarer fokus på mulighederne og er optimistiske i forhold til væksten generelt i samfundet og i relation til udviklingen i deres egen virksomhed. Derudover har CXO’erne, ligesom sidste år, fortsat størst fokus på at sikre kundetilfredsheden.

I PwC har vi en ambition om, at vores analyser og konferencer skal inspirere til løsninger og til at skabe et relevant netværkssted for erhvervsliv og politikere. Dette er kun muligt med den indsigt, som I bidrager med. En stor tak til de knap 600 erhvervsledere, der har taget sig tid til at svare på PwC’s CXO Survey 2018, som vi har gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Head of Digital, Automation & Data, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC