Globalt illustrativt IFRS-delårsmodelregnskab 2018

08/05/18

Vi har opdateret vores globale IFRS-delårsmodelregnskab for 2018. Modelregnskabet med tilhørende bemærkninger udarbejdes for det fiktive børsnoterede selskab VALUE IFRS Plc. og er udarbejdet efter de gældende IFRS-standarder pr. 31. marts 2018.

IFRS 15 trådte i kraft den 1. januar 2018, hvilket betyder, at der er nye oplysningskrav til delårsregnskabet, da der som følge af vedtagelsen af IFRS 15 er kommet ændringer til IAS 34. I In brief er der set nærmere på dette.

Du finder i modelregnskabet også eksempler på noteoplysninger og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for både IFRS 9 og IFRS 15, der begge skal implementeres i delårsrapporten for 1. kvartal 2018 eller senest i halvårsregnskabet for 2018.

Kontakt os

Kim Tang Lassen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3522

Sahra Albrecht

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3462

Følg PwC