Sammenhæng er nøgleordet

Kommunerne ved godt, hvornår indsatserne virker efter hensigten, og det er ikke viljen til sammentænkning, der mangler. Derimod oplever mange kommuner, at en række barrierer, som er mere eller mindre synlige, står i vejen for deres succes.
Vi kan i PwC bistå med gode råd til at bryde barrierer ned, hvor det kan lade sig gøre, og arbejde med dem, der hvor de står solidt plantet og ikke er til at rokke. Opskriften på den sammenhængende og virkningsfulde indsats skaber ikke kun økonomisk gevinst, men er også med til at effektivisere på en måde, som kommer borgerne til gode.
Vi står med viden om virkningen af en sammenhængende indsats, der kan komme rigtig mange kommuner – og ikke mindst borgere – til gode’, siger Mette Lindgaard, partner i PwC og ansvarlig for velfærdsområdet.

Barrierer for kultur, it-systemer og traditionel siloopdelt forvaltning

Dyre indsatser, der ikke har den tiltænkte effekt, er desværre ikke sjældne. I nogle tilfælde handler det om, at indsatserne ikke er koordinerede på tværs af forvaltningerne, mens de i andre tilfælde har modsatrettede mål. Og det er ikke viljen til sammentænkning af borgernes indsatser, der mangler hos de kommunale sagsbehandlere og hos de kommunale ledelser. Derimod er det de organisatoriske og kulturelle forskelle på tværs af forvaltningerne, sammen med it-systemer, der ikke taler sammen, som udgør de største barrierer.

Men der er måder at skabe sammenhæng i indsatserne til borgere med komplekse behov, og der findes metoder til at motivere fagpersoner på tværs af forvaltningerne til at tale samme sprog og arbejde i samme retning.

Sammenhængende indsatser kræver sammenhængende udredninger og gerne én samlet plan for borgeren. Det er et tværfagligt arbejde, der kræver tid og ressourcer at få op at stå.

Vi ved godt, at der er en række barrierer for at øge en sammentænkning af indsatser på tværs, men vi ved også, at det ikke må blive en undskyldning for at gå i gang” siger Mette Lindgaard.

I PwC kender vi til en række foregangskommuner, der har arbejdet koncentreret med at tænke sammenhæng i indsatser på en ny og mere holistisk måde. Og vi kender til kommuner, der lige er påbegyndt rejsen. Fælles for dem alle er, at de er sprunget ud i projekterne med et ønske om at udfordre praksis og mod på at sadle om.

Vi ved, hvordan man får etableret og udrullet projektet. Vi ved, hvordan man får forankret projektet i praksis, og vi har gode cases fra samarbejder med kommuner, som vi meget gerne deler med jer.

Kom forbi vores stand på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 17. og 18. maj 2018 i Aalborg eller tag kontakt til os. Vi vil med glæde dele vores succeshistorier og påbegynde projektet for sammenhængende indsatser i jeres kommune.

Kontakt os

Mette Lindgaard

Partner, Public Welfare, PwC Denmark

Tlf: 2524 0037

Følg PwC