Kom i gang med Robotics – Step 1

PwC Digital in Finance

En pulsmåling foretaget af PwC viser, at 45 % anser robotics som den mest revolutionerende nyere teknologi. Det kræver dog en smule forarbejde at få den optimale start på en implementering, men herefter er der et markant udbytte at hente. Få indsigt i, hvordan din virksomheds økonomifunktion kommer bedst muligt i gang med en RPA-implementering, samt hvilke overvejelser der bør gøres i forbindelse med dette.

Hvor kan RPA bidrage til finansfunktionen?

RPA er et stykke automatiseringssoftware, hvor software-’robotter’ konfigureres til at udføre de samme manuelle handlinger, som et menneske kan udføre på en desktop. Sammenlignet med ERP-baseret automatisering er en RPA-løsning oftest både hurtigere og billigere. Mange af de typiske processer i finansfunktionen er særligt egnede til RPA, da de er præget af en høj grad af struktur og regelbaseret udførelse. Her kan bl.a. nævnes betaling og faktura-behandling, kredittjek gennem eksterne kreditvurderingsbureauer, ledelsesrapportering, travel og expense-revision samt ordrebehandling som oplagte processer.

Hvordan kommer I i gang med RPA?

Hvis man i finansfunktionen overvejer at tage hul på RPA, sikrer man det bedst mulige udgangspunkt med et godt forarbejde. Dette indebærer først og fremmest at afdække potentialet for automatisering samt at udvælge den/de relevante processer for en RPA-automatisering.

Afdækning af automatiseringspotentialet vil typisk ske på baggrund af en række workshops med det formål at danne et overblik over aktuelle processer. Gennem dialog og observation af det daglige procesarbejde er det muligt at opnå en dybdegående forståelse og kortlægning af arbejdsgangene. Dette kan suppleres med procesdata for eksekveringstid, fuldtidsækvivalenter brugt på processen, volumen samt standardiseringsgrad. Et grundigt forarbejde sikrer et solidt fundament, der danner grundlag for at træffe de videre beslutninger i implementeringsprocessen. Herefter kan man gå dybere i kortlægningen af de specifikke processer, som er mest egnede til den første implementering af et RPA-værktøj.

Ikke alle processer er lige kvalificerede til RPA. Det er derfor vigtigt at overveje, hvor RPA skal anvendes, og hvor andre alternativer er mere oplagte.

Efter at have udvalgt den/de rette proces(ser) at teste RPA på er tendensen, at virksomhederne starter blødt op med et mindre projekt i form af enten en proof of concept (PoC) eller en pilot, som løbende udvides i takt med, at der opnås gode resultater, og at accept af teknologien bliver mere udbredt i virksomheden.

Kontakt os

Zeeshan Rajan

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9778

Følg PwC