Oplysningskrav i delårsrapporter ved implementering af IFRS 9

08/06/18

Virksomheder, der aflægger delårsrapport, skal allerede i delårsrapporten for 1. kvartal eller 2. kvartal 2018 implementere IFRS 9 om finansielle instrumenter. Delårsrapporten vil derfor være første gang, at virksomheden skal give noteoplysninger efer IFRS 9.

In brief giver et bud på, hvilke IFRS 9 oplysninger, der kan være relevante i en delårsrapport.

Kontakt os

Kim Tang Lassen
Global IFRS-partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3522
E-mail

Sahra Albrecht
Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3462
E-mail

Følg PwC