Høringsforslag om nye regler til at imødegå hybride mismatch

10/07/18

Skatteministeriet har nu offentliggjort et lovudkast, der fastsætter, hvordan EU's såkaldte skatteundgåelsesdirektiver (2016/1164/EU og 2017/952/EU) skal implementeres i Danmark, herunder regler om imødegåelse af hybride mismatch. Hybride mismatch er situationer, hvor landene skattemæssigt kvalificerer fx et selskab eller et finansielt instrument forskelligt, hvilket kan resultere i, at der opnås fx dobbelt fradrag eller ingen medregning af indkomsten. Ifølge lovudkastet foreslås det at indføre nye bestemmelser, som skal imødegå de forskellige former for hybride mismatch, samtidig med at de eksisterende regler, der hidtil har imødegået enkelte hybride mismatch, foreslås ophævet henholdsvis udvidet.

De nye regler om hybride mismatch, der følger af direktiverne, foreslås gennemført ved indførelsen af bestemmelserne § 8 C, § 8 D og § 8 E i selskabsskatteloven, der således skal håndtere situationer, hvor landenes forskellige kvalifikation af finansielle instrumenter, selskabsenheder og skattemæssigt hjemsted fører til forskellige former for mismatch. Indholdet af disse gennemgås nedenfor.

Der skal indledningsvis advares om, at det er meget tørt stof, og de foreslåede regler synes samtidig formuleret ud fra en meget ordlydsnær oversættelse af direktiverne, hvilket ikke øger forståelsen. Alligevel er der nedenfor forsøgt at give et overblik over, i hvilke situationer de foreslåede regler vil have betydning.
Som en del af implementeringen sker der også en vis oprydning i de eksisterende danske regler, der hidtil har skullet imødegå visse former for hybride mismatch. Eftersom de hidtidige regler ikke dækker nær så bredt som bestemmelserne ifølge direktivet, foreslås det i vidt omfang at ophæve de eksisterende regler. I et enkelt tilfælde, nemlig vedrørende SEL § 2 C, bevares bestemmelsen, idet der i stedet sker en udvidelse af bestemmelsens anvendelsesområde.

Kontakt os

Klaus Okholm

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Lars Thygesen

Director, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5571

Følg PwC