Transport i forbindelse med eksport af varer – ny momspraksis

07/08/18

Ny EU-dom strammer praksis for, hvornår transportydelser skal faktureres uden moms.

Sælger I transportydelser ud af EU? Så skal I være opmærksomme på, at momsbehandlingen står foran en væsentlig ændring.

Efter nugældende praksis er transport af varer fra EU til lande uden for EU (eksport af varer) fritaget for moms. Denne praksis har været gældende, uanset hvor mange gange transportydelsen blev faktureret, og der er altså intet krav om, at det er varens sælger eller køber, der skulle indkøbe den pågældende transportydelse.

På baggrund af en ny EU-dom vil SKAT ændre dansk praksis og har udsendt et udkast til styresignal

Krav om levering til afsender eller modtager af de eksporterede varer

EU-domstolen tog stilling til momsbehandlingen af en levering af transportydelser.

Dommen omhandlede den situation, hvor en transportør valgte at bruge en underleverandør til at gennemføre en transport i forbindelse med eksport af varer.

Spørgsmålet til EU-domstolen var, om der – ud over kravet om, attransportydelserne skal være direkte tilknyttet til eksport af varer – er krav om leverandøren sælger direkte til modtageren (importøren) eller afsenderen (eksportøren) af varerne.

EU-domstolen slår fast, at fritagelsen kun kan anvendes, når transportydelsen leveres direkte til afsenderen (eksportøren) eller modtageren (importøren) af varerne.

PwC: I skal vurdere, om I er underleverandører

SKAT lægger op til en praksisændring pr. 1. september 2018. Fra ikrafttrædelsen bliver det udelukkende de transportydelser, der leveres direkte til afsenderen og modtageren af de eksporterede varer, der kan fritages.

De betyder, at man som leverandør af transportydelser ved eksport af varer skal vide, om man agerer som underleverandør til andre, eller om man leverer direkte til afsender eller modtager.

Er man er underleverandør, gælder de almindelige momsregler. Det vil sige, at man skal opkræve moms, hvis køber er en dansk virksomhed, og at reglerne om reverse charge gælder for EU-kunder osv.

Det betyder naturligvis også ændringer i indberetningen, ligesom det er nødvendigt for at sikre sig, at I får opkrævet momsen korrekt – både af hensyn til jer selv, men også af hensyn til jeres kunder. Det har nemlig afgørende betydning for deres fradragsret, at momsbehandlingen er korrekt.

Da den ændrede danske praksis følger af en EU-dom, så vil tilsvarende konsekvenser gælde for resten af EU.

Vi følger udviklingen tæt, og vi er til rådighed for en uforpligtende snak omkring jeres forhold.

Kontakt os

Sandra Erichsen
Director, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 8932 5654
E-mail

Jesper Bianco Hildebrandt
Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 8932 5665
E-mail

Følg PwC