Kom i gang med Robotics – Step 2

PwC Digital in Finance

Udvælgelse af leverandør og Proof of Concept.

Et stigende antal finansfunktioner har i dag fået øjnene op for Robotic Process Automations (RPA) muligheder, men desværre kommer de færreste i gang med en egentlig RPA-implementering. For hvordan skal projektet sættes i værk og implementeres, og hvilken RPA-software bør tages i brug? Få indsigt i, hvordan man bedst muligt navigerer markedet for RPA-software, og hvad et opstartsprojekt kan inkludere.

Et voksende og til tider diffust marked

Står man over for at skulle udvælge en RPA-leverandør, kan markedet virke forvirrende og svært at danne sig et overblik over. Markedets manglende modenhed og konstante udvikling kan samtidig gøre det svært at vælge den rette softwareudbyder baseret på udbydernes referencer, da disse ofte er begrænsede eller mangelfulde. Selvom de forskellige udbyderes produkter umiddelbart kan virke ret ens, er produktsortimentet præget af en høj grad af variation.

De fleste leverandører adskiller sig på en række punkter i forhold til funktioner og supporteringsmodeller, og der er dermed ikke én software, der passer til alle virksomheder og deres unikke krav. I forlængelse af foranalysen (Læs mere her) må man derfor vurdere, hvilke krav virksomheden og dens processer stiller til en RPA-software. Samtidig er en analyse af integrationen mellem software og andre relevante it-systemer, såsom ERP-system og lignende, også vigtig for at sikre optimal implementering. Formår man at udvælge den rette udbyder, der matcher virksomhedens behov, er RPA dog både omkostningsbesparende og produktivitetsforøgende.

Hvordan kommer man videre efter valg af leverandør?

På baggrund af foranalysen og RPA-leverandørvalget kan et Proof of Concept (PoC) igangsættes, hvor RPA-løsningen testes i et lukket miljø, for at se hvordan den fungerer i praksis. De fleste starter op med en PoC og videreudvikler derefter løsningen til en pilot, hvor andre starter direkte ud med piloten. Typisk gode finanskandidater til en PoC er betalings- og fakturabehandling, ledelsesrapportering, ordrebehandling og lignende processer, der er præget af en høj grad af struktur og regelbaseret udførelse.

Det er normen på markedet, at RPA-leverandørerne stiller deres software gratis til rådighed i PoC-perioden, så det er først, når der endeligt vælges leverandør, at licenserne skal købes. En PoC er derfor en lavrisikometode til at teste RPA-teknologien. Man kan dog også springe dette trin over og gå direkte til piloten. En pilot giver dog ikke samme muligheder for at sammenligne software, da man her er nødsaget til at købe licens. Efter at have gennemført en PoC og/eller en pilot vil man have et godt indblik i værktøjets indflydelse på processer og arbejdsgange og således være klar til at starte den egentlige implementering og forankring af teknologien.

Kontakt os

Zeeshan Rajan

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9778

Følg PwC