Regnskabsmæssig sikring - forskelle og ligheder mellem US GAAP og IFRS

14/09/18

Publikationen giver et overblik over de vigtigste ligheder og forskelle i den regnskabsmæssige behandling af sikringsinstrumenter mellem US GAAP og IFRS 9.

Kontakt os

Kim Tang Lassen
Global IFRS-partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3522
E-mail

Sahra Albrecht
Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3462
E-mail

Følg PwC