Forlænget usikkerhed omkring ejendomsskatterne

31/10/18

De nye ejendomsvurderinger udskydes igen, hvilket medfører, at nuværende og kommende grundejere må vente yderligere ét år på at få indblik i det fremtidige grundlag for betaling af ejendomsskatterne.

Skatteminister Karsten Lauritzen har d.d. i en pressemeddelelse orienteret om status på arbejdet med de nye ejendomsvurderinger. Her blev det meddelt, at det nye vurderingssystem, som skal bruges til at vurdere landets ejendomme, endnu ikke er klar til at blive taget i brug. 

Grunden til, at igangsættelsen af det nye vurderingssystem er nødt til at blive udskudt, er ifølge Karsten Lauritzen at IT-systemerne, som skal bruges til at lave de nye vurderinger, endnu ikke fungerer optimalt.

Der er derfor brug for mere tid til at få færdigudviklet systemerne.

Regeringen har derfor besluttet at udskyde ansættelsen af de nye ejendomsvurderinger med det kommende vurderingssystem endnu et år med den konsekvens, at boligejere modtager nye ejendomsvurderinger foretaget på grundlag af den nye ejendomsvurderingslov i 2020, mens ejere af andre ejendomme kan se frem til at modtage de nye ejendomsvurderinger i 2021.

Skatteministeriet estimerer, at omkring 700.000 boligejere har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011. Disse grundejere kommer nu til at vente et år længere på at få deres penge tilbage.

Udskydelsen kommer ifølge skatteministeren til at koste statskassen omkring 700 mio. kr.

Hvad har det af betydning for nuværende og kommende grundejere?

Konkret medfører udskydelsen af de nye ejendomsvurderinger, at nuværende og kommende grundejere kommer til at betale ejendomsskatter beregnet på grundlag af de gamle vurderinger et år mere, samt at det lavere beskatningsgrundlag, som følge af ”forsigtighedsprincippet”, bliver udskudt et år mere.
Dermed forlænges den usikkerhed der har præget boligmarkedet den seneste tid med yderligere et år.

Hvad kan PwC hjælpe med?

Hvis du som nuværende eller kommende grundejer er interesseret i, at få tjekket din eksisterende ejendomsportefølje igennem for fejl i de tidligere vurderinger, eller ønsker indblik i hvad de nye ejendomsskatter bliver på et kommende ejendomsprojekt, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Kontakt os

Martin Franck Sørensen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5581

Følg PwC