Klar til den nye Ejendomsvurderingslov?

26/10/18

Siden 2013 har det nuværende ejendomsvurderingssystem været genstand for massiv kritik. Derfor blev forslaget til en ny Ejendomsvurderingslov vedtaget den 2. juni 2017. Loven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Konsekvenser du skal være opmærksom på:

Markant højere vurderinger fremadrettet

Med den nye Ejendomsvurderingslov vil der komme markant højere vurderinger i de større byer fremadrettet. Ejendomsvurderingsloven vil ifølge regeringen danne grundlag for vurdering af ejerboliger i 2019 og for øvrige ejendomme i 2020. Disse vurderinger vil ejerne af ejerboliger modtage løbende fra 2. kvartal 2019 og frem. Ejerne af øvrige ejendomme vil modtage nye ejendomsvurderinger i 2020.

Vurderingsstyrelsen vil med den nye ejendomsvurderingslov foretage nye vurderinger af ejendommene, der skal ramme niveauet for forventelige aktuelle handelspriser. Da vurderingerne siden 2011 og 2012 er videreført uændret, ligger de tidligere vurderinger dermed i et prisniveau, der må forventes at være markant lavere end de nutidige priser for fast ejendom.

Har du overblik over, om ejendomsvurderingerne på dine ejendomme med den nye Ejendomsvurderingslov bliver markant højere?

I 2020 bliver det muligt at klage over de tidligere og den kommende vurdering

Med suspensionen af vurderingssystemet udskød regeringen muligheden for at klage over ejendomsvurderingerne i årene 2013 til 2018. Når grundejer modtager den nye ejendomsvurdering i 2019 for ejerboligen eller i 2020 for øvrige ejendomme, vil det igen være muligt at klage over ejendomsvurderingen. Endvidere får grundejer muligheden for at klage over de tidligere videreførte vurderinger.

Er du sikker på, at dine ejendomme har været vurderet korrekt i alle disse år, og at du ikke har betalt for meget i ejendomsværdiskat, dækningsafgift eller grundskyld?

Kun 3 måneders klagefrist

Samtidig med vedtagelsen af den nye Ejendomsvurderingslov er der indført nye regler i både Skatteforvaltningsloven og Ejendomsbeskatningsloven. Blandt andet medfører ændringerne, at der nu gælder samme frist for klager over ejendomsvurderinger, som der gælder for øvrige forvaltningsretlige afgørelser. Fristen er dermed ændret fra den 1. juli året efter, vurderingen er foretaget, til nu at være 3 måneder fra den nye vurdering modtages. Dette gælder både for de nye vurderinger, men også hvis der skal klages over de gamle vurderinger. Derfor har grundejerne kun 3 måneder til at tage stilling til, hvorvidt ejendomsvurderingerne i 2013 til 2018 samt den nye vurdering i 2019 eller 2020 skal påklages.

Har du en idé om, hvor meget de nye vurderinger på dine ejendomme stiger? Og er du rustet til på 3 måneder at kunne klage over fejl i de tidligere ejendomsvurderinger 7 år tilbage i tiden?

Hvad kan PwC hjælpe med?

Hvis du ikke kan svare ja til alle spørgsmålene ovenfor, og hvis du er interesseret i at få tjekket din ejendomsportefølje igennem for fejl i vurderingerne, så opfordrer vi dig til at kontakte os. Udover at kunne være behjælpelig med at få et overblik over dine ejendommes vurderinger fra tidligere år og være behjælpelig med eventuelle klager, så kan vi også fremadrettet hjælpe med til, at dine ejendomme får en korrekt ansættelse og give dig indsigt i, hvad de fremtidige ejendomsskatter vil udgøre i driftsbudgettet.

Kontakt os

Martin Franck Sørensen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5581

Følg PwC