Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

04/10/18

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen præsenterede den 3. oktober 2018 et udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Hovedelementerne i udspillet

En ny beløbsordning for investeringslande

Løngrænsen under den gældende beløbsordning er et krav om en årsløn på ca. 418.000 kr. Regeringen foreslår en ny beløbsordning med en beløbsgrænse på 330.000 kr. for arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, der har det største investeringsflow til og fra Danmark.

Modernisering af positivlisten

På positivlisten er der listet en række stillingsbetegnelser inden for erhvervsområder, hvor der på nationalt plan er mangel på højtkvalificeret arbejdskraft. Stillingsbetegnelserne kan danne grundlag for opholdstilladelse, hvis arbejdstageren har en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau. Regeringen foreslår, at positivlisten moderniseres og udvides både på nationalt og regionalt plan for at imødekomme de aktuelle kompetencebehov på arbejdsmarkedet. Konkret foreslår regeringen, at a-kasserne får mulighed for at supplere den nationale positivliste på alle uddannelsesniveauer inden for den enkelte a-kasses faglige område. Regeringen foreslår også, at de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) får mulighed for at udarbejde regionale positivlister på alle uddannelsesniveauer som supplement til den nationale positivliste.

En mere fleksibel fast track-ordning

Fast track-ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for hurtigt og nemt at få dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark, fordi medarbejderen kan begynde at arbejde, mens vedkommendes sagsbehandling er i gang. I dag risikerer virksomheder at blive udelukket fra fast track-ordningen i 2 år, hvis de laver mindre fodfejl. Regeringen foreslår derfor en række tiltag, der skal sikre en mere smidig og balanceret fast track-ordning, herunder at afkorte karantæneperioden fra 2 til 1 år og at hæve bødeniveauet, så virksomheder ikke bliver udelukket fra fast track-ordningen pga. mindre forseelser.

Afskaffelse af krav om dansk bankkonto på beløbsordningen

I dag skal løn op til og med beløbsgrænsen på beløbsordningen udbetales til en dansk bankkonto. Det giver store udfordringer for virksomhederne – særligt ved korte indstationeringer. Derfor foreslår regeringen nu at fjerne kravet, så beløbsordningen igen kan blive smidig og nem at bruge.

Regelforenklinger og afbureaukratisering

Udspillet består yderligere af en række regelforenklinger, der alle sammen er med til at bane vejen for, at danske virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Det drejer sig bl.a. om følgende forslag: Øget fleksibilitet ved stillingsskifte internt i en virksomhed, forenkling af reglerne for forskere og ph.d.-studerende, smidigere regler for overgang til job for studerende samt et lavere og mere ensrettet selvforsørgelseskrav.

Styrket modtagelse af udenlandsk arbejdskraft

Regeringen sigter mod et bedre myndighedssamarbejde, der skal understøtte en strømlinet og effektiv modtagelse af den udenlandske arbejdskraft, der kommer til landet. Denne ambition søges udmøntet gennem myndighedssamarbejdet International Citizen Service, hvis formål er at skabe én indgang til ”myndighedsdanmark” for udenlandsk arbejdskraft.

Kontakt os

Lykke Hagelsten

Senior Manager, Immigration, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9162

Følg PwC