Usikkerhed om ejendomsskatterne for boligselskaber

30/11/18

Den 1. januar 2018 trådte den længe ventede nye ejendomsvurderingslov i kraft. For erhvervsejendomme, herunder boligselskaber, forventes de første nye ejendomsvurderinger at blive udsendt i 2021 og vil dermed danne grundlag for ejendomsskatten fra 2022 og frem.

For boligselskaber medfører den nye ejendomsvurderingslov en række udfordringer.

Ejendomsvurderingerne forventes at stige

På nuværende tidspunkt og frem til og med offentliggørelsen af de nye ejendomsvurderinger i 2021 betales der for erhvervsejendommes mv. vedkommende ejendomsskat på baggrund af de ejendomsvurderinger, der siden 2011 og 2012 har været videreført uændret. De tidligere vurderinger ligger dermed for de fleste ejendommes vedkommende i et prisniveau, der må forventes at være markant lavere end det nutidige prisniveau for fast ejendom. I 2021 vil Vurderingsstyrelsen med afsæt i den nye ejendomsvurderingslov udsende ejendomsvurderinger, der så vidt muligt skal ramme niveauet for den forventede aktuelle handelspris.

Ændring i metoden som grundværdier vurderes med

Den nye ejendomsvurderingslov ændrer metoden, som grundværdien hidtil er blevet vurderet efter. Indtil nu har ansættelsen af grundværdien taget udgangspunkt i den udnyttelses- og anvendelsesmulighed, der fremgår af det underliggende plangrundlag i form af kommuneplaner, lokalplaner eller bygningsvedtægter. Ofte vil boligselskabets bygninger have højere bebyggelsesprocenter, end det der fremgår af plangrundlaget. Med den nye ejendomsvurderingslov vil grundværdien fremadrettet blive vurderet efter såvel det underliggende plangrundlag, som hvad grunden faktisk er bebygget med. Det medfører store stigninger i grundværdierne for de beboelsesejendomme, der hidtil har været vurderet med en lavere bebyggelsesprocent. Det er derfor vigtigt for boligselskaberne at få indblik i, hvilken bebyggelsesprocent ejendomsvurderingerne fremadrettet vil indeholde, da stigninger i ejendomsskatterne får direkte indvirkning på driftsbudgetterne i 2022 og dermed også mulige lejeforhøjelser.

Ingen stigningsbegrænsning for almene boliger

Forligspartierne bag den nye ejendomsvurderingslov har vedtaget en såkaldt stigningsbegrænsningsregel for bl.a. ejerboliger og erhvervsejendomme, som har til formål at undgå en voldsom stigning i grundskyld, når de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud. En sådan stigningsbegrænsningsregel er imidlertid ikke fastlagt for almene boliger, hvorfor der fortsat består usikkerhed om, hvilke konsekvenser de nye ejendomsvurderinger vil få for almene boliger. Det fremgår af Skatteministeriets fakta-ark, at forligspartierne i 2020 vil foretage en nærmere undersøgelse af konsekvenserne for almene boliger.

Hvad kan PwC hjælpe med?

Hvis I som boligselskab er interesserede i at få set jeres eksisterende ejendomsportefølje igennem for fejl i de tidligere vurderinger eller ønsker indblik i konsekvensen af de nye ejendomsvurderinger i forhold til de fremtidige ejendomsskatters indvirkning på driftsbudgetterne i 2022, er I velkomne til at kontakte os for yderligere information.

Kontakt os

Martin Franck Sørensen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5581

Følg PwC