Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven vedtaget

10/12/18

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 3. oktober 2018 et lovforslag, der skal fjerne de begrænsninger i aftalefriheden, som findes i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven). Lovforslaget er nu vedtaget.

Loven kort

Formålet med lovændringen er at opnå en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med udformningen af aktieoptionsordninger. En forenkling af reglerne skal være med til at understøtte anvendelsen af sådanne ordninger til gavn for såvel medarbejdere som virksomheder.

Da lovforslaget nu er vedtaget, træder loven i kraft den 1. januar 2019. For ordninger, der etableres efter den 1. januar 2019, vil den nye lov således finde anvendelse. Ordninger, der er etableret inden den 1. januar 2019, løber videre, indtil de eventuelt ændres.

Med lovændringen fjernes de begrænsninger i aftalefriheden, som i dag findes i aktieoptionsloven.

Lovændringen betyder, at fra den 1. januar 2019 kan lønmodtager og arbejdsgiver ikke aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagers fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter, der er erhvervet i henhold til en ordning eller aftale, til en lavere pris end markedsprisen. Det betyder, at arbejdsgiveren og lønmodtageren kan indgå aftale om tilbagekøb i forbindelse med etableringen af en optionsordning, men at dette således ikke kan ske til en lavere pris end markedsprisen.

Lovændringen betyder endvidere aftalefrihed til at regulere, hvad der gælder med hensyn til uudnyttede tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet. Det bliver dermed muligt at aftale, at lønmodtageren fortaber retten til at udnytte tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter, hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af arbejdsgiverens opsigelse. I dag fortaber lønmodtageren kun rettigheder til uudnyttede tildelte købe- eller tegningsrettigheder, når lønmodtageren selv siger op.

Lovændringen betyder, at når aktieoptionsordninger i fremtiden udformes, bliver det relevant at tage stilling til, hvad der skal gælde ved medarbejderens fratræden.

PwC’s eksperter står til rådighed

PwC’s eksperter står til rådighed til en uforpligtende snak om, hvad ændringerne betyder for brugen af optionsordninger i din virksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC