Tilgængelighed bliver nøgleordet

12/12/18

af Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om et nyt og forenklet erhvervsfremmesystem, der skal give virksomhederne en både enklere og mere effektiv kontakt med stat og kommuner, når det gælder erhvervsfremme. Det nye system afløser pr. 1. januar det eksisterende, der efter en årrække med mange knopskydninger, er blevet ualmindeligt svært at finde rundt i for virksomhederne. Ifølge PwC’s nye pulsmåling om erhvervsfremmesystemet forventer næsten halvdelen af erhvervslivet dog ikke (44 %), at erhvervsfremmesystemet vil imødekomme deres virksomheds behov.

Erhvervslivet har manglet et effektivt system, der først og fremmest kan sætte virksomhedernes behov i centrum. Det var derfor længe ventet, da Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme blev nedsat af regeringen i juni 2017 for at se nærmere på systemet. PwC’s pulsmåling med svar fra ca. 400 erhvervsledere slår fast, at erhvervslivet overordnet set er enig i, at en forenkling og omstrukturering af erhvervsfremmesystemet var nødvendigt. Det svarer hele 85 % af erhvervslederne, og 49 % svarer endda, at de er ’meget enige’ i, at det var nødvendigt.

Der er dog kun en lille overvægt af erhvervslederne (57 %), der er ’enige’ eller ’meget enige’ i, at det nye erhvervsfremmesystem skaber bedre vilkår for dansk erhvervsliv og iværksætteri. Til gengæld peger erhvervslederne entydigt på, at det bliver afgørende for erhvervshusene at være nemt tilgængelige for alle virksomheder. Det kan derfor blive en udfordring, at såvel kommunerne som erhvervshusene får en vigtig rolle i det nye system, og forenklingsudvalgets ambition om, at virksomhederne kun skulle have én indgang til systemet er således ikke slået igennem. Tilgængelighed – fysisk såvel som digitalt og hos såvel kommuner som erhvervshusene – bliver dog uden tvivl et vigtigt element, hvis det nye erhvervsfremmesystem skal blive en succes.

Erhvervslivet ser således den digitale erhvervsplatform som et nøgleelement i forhold til det nye erhvervsfremmesystem. Hele 60 % af erhvervslederne svarer, at det er vigtigt for deres virksomhed, at der etableres en datadrevet digital erhvervsplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomheder mv. I skrivende stund er den digitale erhvervsplatform dog endnu ikke klar, så den kan træde i kraft med årsskiftet.

Pulsmålingen sætter en tyk streg under, hvor vigtigt det er, at de forskellige erhvervsfremmeordninger er digitale og dermed tilgængelige for virksomheder i hele Danmark. Det vigtigste er den nemme og digitale tilgængelighed, samt at erhvervsfremmeplatformen formår at skræddersy informationer og ydelser direkte til den enkelte virksomheds behov. Det bliver en klar nøgleopgave for erhvervshusene at sikre dette. Der skal desuden sættes skub i it-udviklingen af den digitale erhvervsplatform, så erhvervshusene bliver i stand til bedre at løse deres opgave med at få de ca. 4,5 mia. kroner, der årligt bruges på erhvervsfremme, til at skabe vækst og arbejdspladser.

Kort sagt: Succesen står og falder med de syv tværkommunale erhvervshuses evne til at give virksomhederne skræddersyet information, sikre nem adgang og en digital tilstedeværelse.

Kontakt os

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC