Har du fingeren på pulsen i din økonomiafdeling?

07/01/19

Investér 10-15 minutter af din tid og få en unik mulighed for at sammenligne din økonomiafdeling med andre økonomiafdelinger.

PwC har udviklet et spørgeskema, der har til hensigt at vurdere din økonomiafdeling ud fra en række forskellige parametre. Spørgeskemaet består af 20 spørgsmål fordelt på fire kategorier.

I kraft af dine svar får du mulighed for at sammenligne din økonomiafdeling med andre, så du derved får inspiration til, hvordan din økonomiafdeling evt. kan optimeres.

Alle deltagende virksomheder er anonyme i afrapporteringen.

Vi forbereder efter modtagelse af dine svar en individuel afrapportering, hvis du ønsker det.

Gennemfør PwC’s modenhedsvurdering

Kontakt os

Jim Christian Olesen

Director, PwC Denmark

Tlf: 8932 5774

Følg PwC