Ny tysk emballagelovgivning og risiko for store bøder

04/01/19

Der er risiko for salgsforbud og store bøder, hvis ikke registreringen i den tyske emballage-database er på plads pr. 1. januar 2019 – er I registreret?

Som modsvar til den hidtil oversete produktansvarsordning for distribution og salg af emballage på det tyske marked er der indført en ny lov, som pålægger alle producenter og virksomheder med salg direkte til tyske forbrugere at lade sig registrere i emballage-databasen for at medfinansiere håndteringen af brugt emballage. 

I første omgang kræver loven, at virksomhederne lader sig registrere pr. 1. januar 2019, hvis de vil undgå risikoen for et salgs- og distributionsforbud af emballage, store bøder og ”public shaming” via et offentligt register.

Der er ikke nogen bagatelgrænse for registreringen.
Registrer din virksomhed her.

Medfinansiering af emballagehåndtering

Registrerede virksomheder skal foretage en årlig indberetning af distribueret og solgt emballage, samt indgive en erklæring om forventet distribution og salg i det kommende år.

Sidstnævnte skal være attesteret af en revisor, hvis emballagemængden overstiger en af følgende grænser:

  • 80.000 kg glas
  • 50.000 kg papir og pap 
  • 30.000 kg jern, metal, plastik, drikkekarton eller lignende.

Det forventes, at Danmark senest i 2025 vil indføre en lignende produktansvarsordning for emballage, da reglerne om produktansvar bunder i EU-lovgivning.

Kontakt afgiftsgruppen

Vores team i afgiftsgruppen kan guide dig gennem registreringen og indberetningen, hvis din virksomhed har emballage eller varer i emballage til det tyske marked.

Det kan også være, at din virksomhed står med en konkret udfordring eller blot har brug for et ”sundheds-tjek”, så I ved, hvor udfordringerne ligger, hvis nogen.  

Kontakt os

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC