Podcast: Nyt om skat, uge 4 - skattefri overdragelse af virksomhed til fonde

22/01/19

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre aftalt at indføre nye regler, der gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Når en virksomhedsejer i fremtiden overdrager sin erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond – fx i forbindelse med et generationsskifte – vil det derfor på overdragelsestidspunktet være skatte- og afgiftsfrit for både overdrageren og fonden.

Nyt om skat, uge 4 - skattefri overdragelse af virksomhed til fonde

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Anne Cathrine Primdal Allentoft

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 9435

Følg PwC