Værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter bliver momspligtige

25/01/19

Skattestyrelsen har den 23. januar 2019 offentliggjort et nyt styresignal (SKM2019.32.SKTST), som ændrer den hidtidige praksis for momsbehandling af værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter fra momsfritaget til momspligtig.

Ændringen sker med henvisning til en konkret kendelse fra Landsskatteretten fra den 13. februar 2018, hvor en værdihåndteringsydelse til detailforretninger under de konkrete omstændigheder blev anset for at være momspligtig. Det blev her konkret vurderet, at hovedydelsen er overtagelse af risikoen for kontanterne, optælling, kontrol og sortering, afstemning og håndtering af kassebeholdningen, transport af kontanterne, daglig rapportering mv., mens overdragelsen af ejendomsretten til kontanterne er en biydelse, der momsmæssigt skal behandles som hovedydelsen.

Ifølge styresignalet er det Skattestyrelsens opfattelse, at kendelsen fra Landsskatteretten underkender den hidtidige administrative praksis, hvorefter overdragelsen af ejendomsretten til kontanterne er anset for den momsfritagne hovedydelse ved værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter.

Skærpelsen af praksis har virkning fra den 1. juli 2019.

PwC’s bemærkninger

Det er PwC's opfattelse, at værdihåndteringsydelser til pengeinstitutter afhængig af omstændighederne også efter Landsskatterettens kendelse fra 2018 kan være momsfritagne.

Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende drøftelse om, hvilken betydning det har for din virksomhed.

Kontakt os

Anders Strandet Jepsen

Partner, FS Tax/VAT, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Maja Nyborg Hammel

Manager, FS Tax/VAT, PwC Denmark

Tlf: 3945 9028

Følg PwC