Nyt lovforslag om udenlandsk arbejdskraft

28/02/19

Den 3. oktober 2018 fremsatte regeringen et udspil med 21 initiativer, som skulle gøre det nemmere for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Da der ikke var politisk opbakning til dette, valgte regeringen at afbryde forhandlingerne om udspillet.

Regeringen fremsætter nu i stedet et lovforslag, der er baseret på udspillet af den 3. oktober 2018.

Det er foreslået, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juni 2019, hvis det bliver vedtaget. Den første behandling af lovforslaget blev afholdt den 21. februar 2019. Efter 1. behandling af lovforslaget ser der ikke ud til at være opbakning ift. nedjustering af beløbsgrænsen.

Beløbsordningen

Lovforslaget lagde op til, at beløbskravet skulle sænkes for udenlandske medarbejdere, der kom fra en af de såkaldte top-30 lande og havde det største investeringsflow til og fra Danmark. Følgende 12 tredjelande ville være på listen over top 30 lande: USA, Singapore, Kina (inklusiv Hongkong), Australien, Japan, Canada, Brasilien, Malaysia, Indien, Mexico, Thailand og Rusland.

Dansk bankkonto

Fra den 1. juli 2017 har der været et krav om, at lønnen op til beløbsgrænsen på beløbsordningen bliver udbetalt til en dansk bankkonto. Der er nu et forslag om, at dette krav bliver afskaffet.

Positivliste

Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der i Danmark er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Listen opdateres to gange årligt; en gang den 1. januar og en gang den 1. juli.

Nu har regeringen lavet et forslag om at modernisere og udvide den såkaldte positivliste både på nationalt og regionalt plan for hermed at imødekomme de aktuelle kompetencebehov på arbejdsmarkedet bedre. Det kan resultere i nye stillingsbetegnelser.

Fast track-ordningen

Med de nuværende regler er det blandt andet en betingelse for at blive certificeret, at virksomheden beskæftiger minimum 20 fuldtids- og fastansatte medarbejdere i Danmark. For at blive certificeret må virksomheden ikke inden for de seneste 2 år gentagne gange være blevet straffet efter udlændingeloven eller må ikke have fået en bøde på 20.000 kr. eller derover. Såfremt betingelserne ikke overholdes, vil virksomheden miste sin certificering, som først kan generhverves efter en toårig karantæneperiode.

Med lovforslaget ønsker regeringen at gøre fast track-ordningen mere fleksibel og give mindre virksomheder adgang til at benytte sig af ordningen. Derfor har regeringen bl.a. følgende forslag:

  • Afkorte karantæneperioden fra 2 til 1 år. 
  • Virksomheder bliver ikke udelukket fra fast track-ordningen pga. mindre forseelser. 
  • Nedsætte kravet om mindst 20 fuldtids- og fastansatte medarbejdere til 5 fuldtids- og fastansatte medarbejdere.

Andet

Højere bøder for virksomheder, der beskæftiger ulovlig arbejdskraft samt en række regelforenklinger, der kan være med til at bane vejen for, at danske virksomheder hurtigt og nemt kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Vi vil følge lovforslaget nøje og sender en ny nyhed om dette, så snart det er aktuelt.

Kontakt os

Lykke Hagelsten

Senior Manager, Immigration, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9162

Zehra Øzdemir Cömert

Senior Associate, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9424

Anna Avanesian Mørch

Senior Associate, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9543

Følg PwC