Er din årsomvurdering 2018 korrekt?

04/03/19

Erhvervsejendommes årsomvurderinger for 2018 vil de næste par måneder løbende blive offentliggjort. Såfremt disse ikke er korrekte, er der klagefrist den 1. juli 2019.

Hvem modtager en årsomvurdering?

Årsomvurderinger fremsendes, såfremt der er sket ændringer på grunden. Det kan eksempelvis være:

  • nybyggeri, der er blevet færdigmeldt efter sidste års ordinære vurdering, eller
  • ejendomme, hvor der er sket faktiske ændringer, såsom ombygning, nedrivning, ændring i grundarealet, ændrede planforhold mv.

Omvurderingen skal foretages i prisniveauet for 2012. Såfremt der er faktiske eller beløbsmæssige forhold i årsomvurderingen, som ikke stemmer overens med ejendommens forhold, kan omvurderingen påklages.

Dette skal ske inden fristen den 1. juli 2019.

Korrekte årsomvurderinger kan få stor betydning for dine ejendomsskatter

I forbindelse med et samarbejde med en nuværende kunde, fik PwC til opgave at påklage årsomvurderingen 2015 på en af Danmarks største og mest værdifulde ejendomme i 2016. Klagen er blevet færdigbehandlet, og PwC er kommet i mål med en tilbagebetaling på et tocifret millionbeløb i forbindelse med vores assistance på denne ene ejendom.

Der kan derfor være store beløb at hente, såfremt en ejendom ikke er vurderet korrekt.

Er du i tvivl om din årsomvurdering 2018 er korrekt?

Såfremt du har modtaget en årsomvurdering for 2018 og ønsker at få den kontrolleret, står PwCs ejendomsbeskatningsgruppe klar til at hjælpe med både at kontrollere relevante ejendomme og påklage årsomvurderingerne.

Såfremt fristen for at klage over årsomvurderingerne 2018 ikke bliver overholdt, vil det ikke være muligt at klage over det beløbsmæssige vurderingsskøn.

Hvad kan PwC yderligere hjælpe med?

Udover et tjek af årsomvurderingerne 2018, er PwCs ejendomsbeskatningsgruppe rustet til følgende:

  • Gennemgang af både store og små ejendomsporteføljer med henblik på identificering af fejl i ejendomsbeskatningen fra tidligere år.
  • Udarbejdelse af klage og anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen.
  • Give indsigt i, hvad de fremtidige ejendomsskatter betyder i dine driftsbudgetter.

Kontakt os

Martin Franck Sørensen

Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5581

Følg PwC