EU godkender reglerne for oplysninger om bæredygtige investeringer

14/03/19

Som et led i EU’s handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst og understøttelse af klimamålene i Parisaftalen, er EU nået frem til nye regler for oplysningsforskrifter vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtigheden. Den nye forordning fastsætter, hvordan finansielle markedsaktører og rådgivere skal integrere risici og muligheder inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i deres processer som led i deres pligt til at handle i kundernes bedste interesse. Ensartede regler for, hvordan aktører ligeledes skal informere investorerne herom, er også en del af regelsættet.

EU er også nået til enighed om etablering af benchmarks for lavemissionsinvesteringsstrategier. Bestræbelserne på at nå til enighed om den restende del af handlingsplanen, oprettelsen af et fælles EU-klassificeringssystem ("taksonomi") for bæredygtige økonomiske aktiviteter, er undervejs.

Læs mere om de nye oplysningsforskrifter

Kontakt os

Helle Dreyer

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC