Få overblikket over aktionærrettighedsdirektivet - forslag til nye regler i børsnoterede selskaber

05/03/19

Erhvervsministeren fremsatte den 6. februar 2019 et lovforslag, der skal implementere EU's aktionærrettighedsdirektiv i Danmark. Formålet med reglerne er at sikre bedre rettigheder og gennemsigtighed for børsnoterede selskabers kapitalejere.

Det sker bl.a. ved at indføre en række nye regler på følgende områder:

  • Krav om udarbejdelse og godkendelse af vederlagspolitik
  • Krav om udarbejdelse og godkendelse af vederlagsrapport
  • Godkendelse af transaktioner med nærtstående parter og krav om offentliggørelse af visse af disse
  • Selskabet får ret til at identificere selskabets kapitalejere
  • Gennemsigtighed i forhold til institutionelle investorer, kapitalforvaltere og rådgivende stedfortrædere (”proxy advisors”) forbedres.

PwC har udarbejdet en publikation, der beskriver de nye, foreslåede regler i detaljer, dog således at vægten er lagt på vederlagsreglerne og reglerne om transaktioner med nærtstående parter. De øvrige områder omtales kun summarisk.

 

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Alex Penvern

Partner, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 6120 0128

Følg PwC