EBA har udgivet en udtalelse vedrørende reglerne om stærk kundeautentifikation

09/07/19

Reglerne for stærk kundeautentifikation gælder ved iværksættelse af elektroniske betalinger og adgang til betalingskonto og er defineret i PSDII (betalingstjenestedirektivet). Udtalelsen giver EBA’s (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) vurdering af, hvilke autentifikationsmetoder der kan anses som stærk kundeautentifikation, og hvilke metoder der ikke findes tilstrækkelige.

Reglerne træder i kraft 14. september 2019, hvor alle betalingstjenesteudbydere skal efterleve disse. En midlertidig undtagelsestilladelse til at anvende allerede implementerede løsninger kan udelukkende opnås efter konkret aftale med Finanstilsynet, hvilket forudsætter udarbejdelse og godkendelse af en konkret migrationsplan.

EBA har varslet udsendelsen af en endegyldig deadline for, hvornår betalingstjenesteudbyderne senest skal følge reglerne i PSDII om stærk kundeautentifikation i 2019.

Det er vigtigt for alle betalingstjenesteudbydere, at de inden 14. september 2019 enten efterlever reglerne for stærk kundeautentifikation eller har opnået en konkret migrationsaftale med Finanstilsynet.

Har du spørgsmål til, hvad dette betyder for din virksomhed, er vi i PwC klar til at hjælpe dig.

Læs mere 

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC