Administrativ bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af markedsføringsloven

05/07/19

En privat ikke-finansiel virksomhed har ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam ved at sende 21 mails til 13 forbrugere med reklamer og tilbud –uden at kunne dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til det.

Størrelsen af en bøde for spam følger en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven. Op til 100 spammails udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 spammails stiger bøden med 100 kr. for hver mail. Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Virksomheden har nu vedtaget en administrativ bøde på 10.000 kroner for overtrædelserne. Det er første gang, at en sag om overtrædelse af markedsføringsloven afgøres med en administrativ bøde. 

Det er vigtigt, at man som virksomhed sikrer sig, at man kun sender reklamer og anden markedsføring til forbrugere, der har givet samtykke til dem. Det er således virksomheden, der skal kunne dokumentere, at forbrugeren har givet samtykke til at modtage markedsføring.

Er du i tvivl om, hvorvidt jeres samtykkeproces er compliant, så kontakt os.

Du kan læse mere

Kontakt os

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Helle Dreyer

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Følg PwC