Værdiskabelse bør langt højere op på agendaen ved opkøb

05/07/19

I mange opkøb realiseres det fulde værdipotentiale ikke, hvilket ofte skyldes en forkert prioritering og manglende investering i integrationsarbejdet. Dermed går såvel køber, sælger som aktionærer glip af den fulde værdi ved et opkøb. Værdiskabelse bør derfor sættes langt højere op på agendaen, end det er tilfældet ved mange virksomhedstransaktioner i dag. 

Det understreger en ny undersøgelse fra PwC, Creating value beyond the deal, hvor 600 virksomhedsledere har deltaget. Den viser, at blot 34 % af virksomhedslederne prioriterer værdiskabelse fra den dag, købsaftalen er underskrevet. Dette på trods af, at 66 % mener, de burde have prioriteret værdiskabelse fra dag ét. Et flertal blandt køberne vurderer desuden selv, at de har skabt værdi med deres seneste opkøb, men undersøgelsen tegner et noget andet billede: Over halvdelen har skabt mindre værdi til aktionærerne i de 24 måneder, der fulgte efter købet, sammenlignet med andre virksomheder i deres branche. 

Ønsker man at skabe en betydelig værdi med et opkøb er en integrationsstrategi afgørende. Flere end to tredjedele af de virksomheder, som rent faktisk har skabt en betydelig værdi, angiver i undersøgelsen, at de havde en klar integrationsstrategi på plads, da transaktionen blev indgået. Derudover er værdiskabende opkøb kendetegnet ved, at der er investeret mellem 6 og 20 % af købsprisen i integrationsarbejdet.

De, der har skabt betydelig værdi gennem deres seneste køb, har med andre ord anvendt en konkret opkøbsstrategi snarere end en opportunistisk tilgang til køb. Det handler om, at ens plan for værdiskabelse er meget eksplicit og detaljeret og ikke blot en tjekliste. Det er desuden afgørende, at en due dilligence bliver orienteret mod forudsætningerne for værdiskabelse, herunder de forretningsmæssige, operationelle og it-relaterede planer samt eventuelle synergihypoteser. 

Kort sagt betaler det sig at lave en due diligence, som retter sig mod de konkrete forudsætninger for værdiskabelse ifm transaktionen. Dermed kommer værdiskabelse også højt på agendaen fra dag ét, og i sidste ende opnås større afkast til aktionærerne.

Kontakt os

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Helle Hee Raun

Director, Deals, PwC Denmark

Tlf: 3945 3196

Følg PwC