Tillidsbarometeret 2019: Danskernes tillid til det private erhvervsliv

PwC lancerer i samarbejde med Epinion Tillidsbarometeret 2019, hvor ca. 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Læs her om danskernes tillid til det private erhvervsliv.

Danskerne har stigende forventninger til erhvervslivet, når det gælder ansvarlighed. Det gælder særligt i forhold til klima og miljø, at virksomhederne behandler medarbejdere ansvarligt, og at virksomhederne er rustet til fremtidige økonomiske kriser.

Danskernes tillid til erhvervslivet generelt

Barometeret viser, at danskernes tillid til erhvervslivet generelt er steget til indeks 61 fra 60 i 2018. Tilliden til erhvervslivet er steget eller på niveau med 2018 på de fleste områder.

Stigende forventninger til ansvarlighed og stort potentiale at indfri

Selvom Tillidsbarometeret 2019 viser, at danskerne generelt har større tillid erhvervslivet, viser det samtidigt, at der er et stort potentiale for at øge tilliden yderligere, når det gælder om at handle ansvarligt i forhold til klima og miljø, i forhold til at behandle sine medarbejdere ansvarligt og i forhold til at være rustet til fremtidige økonomiske kriser. Når man ser på danskernes vurdering af, hvor vigtige disse parametre er, ser vi således, at medarbejderansvarlighed er steget til indekstal 88 i 2019 fra indekstal 84 i 2018, klima- og miljøansvarlighed er steget til indekstal 80 i 2019 fra indekstal 76 i 2018, og økonomisk ansvarlighed er steget til indekstal 79 i 2019 fra 75 i 2018. Danskerne anser disse forhold for endnu vigtigere i 2019 end i 2018, og det er samtidig de tre emner, der er vigtigst for danskeres samlede tillid til erhvervslivet.

Erhvervslivet kan øge danskernes tillid ved at gennemføre flere klima- og miljøtiltag, udvise større medarbejderansvarlighed og økonomisk ansvarlighed, da disse er i top fem over de største forskelle mellem, hvor vigtigt danskerne vurderer emnerne er, og hvor godt de mener, erhvervslivet klarer opgaven. Der er et såkaldt ‘gap’ på hele 19-20 indekspoint på disse områder. De to øvrige områder med de største ‘gap’, er hhv., ‘at danske virksomheder tager et ansvar for at støtte større samfundsforhold’, og ‘at de arbejder for et større formål end at tjene penge’.

Udforsk PwC’s interaktive Tillidsbarometer

Dyk længere ned i alle resultaterne fra Tillidsbarometeret, hvor vi tager temperaturen på danskernes tillid til hinanden og deres omverden

Udforsk resultaterne

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC