Tillidsbarometeret 2019: Danskernes tillid til digitalisering og data

PwC har i samarbejde med Epinion lanceret Tillidsbarometeret 2019, hvor ca. 1.500 danskere har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og til deres omverden. Læs her om danskernes tillid til det digitale område.

Danskernes hverdag bliver stadig mere digital, men tilliden til ‘den digitale verden’ falder over en bred kam. Fx er danskernes tillid til digital betjening faldende, og det gælder både tilliden til online selvbetjeningsløsninger i det private samt tilliden til, at vi bliver betjent lige så godt digitalt som personligt i det offentlige.

Danskernes tillid til digitalisering og data falder

Fire af de otte overordnede parametre, som udgør Tillidsbarometeret, ligger inden for det digitale område. Det gælder ’sociale medier ’, ’online shopping’, ’det private erhvervslivs databehandling’ og ’offentlige myndigheders databehandling’. Danskernes samlede tillid til disse områder er faldet til indeks 54 i 2019 fra indeks 56 i 2018 (på en skala fra 1-100) og ligger dermed under middel, som er 60. Barometeret viser således en klar tendens til, at der er faldende tillid inden for det digitale område.

Tilliden til SoMe udgør laveste niveau blandt barometerets indekstal

Tillidsbarometeret viser, at tilliden til de sociale medier er faldet yderligere til indeks 42 fra 45 i 2018 og udgør dermed det laveste niveau blandt barometerets overordnede indekstal. Faldet i det overordnede indekstal for sociale medier skyldes bl.a. et betydeligt fald i tilliden til, at virksomheder informerer, hvis der sker ændringer i vilkår på digitale platforme som LinkedIn, Twitter, Facebook mv., at personlige oplysninger ikke misbruges online, og at man ikke bliver overvåget.

Danskerne er tilbageholdende med at afgive oplysninger til virksomheder

Det overordnede indekstal for online shopping ligger på indeks 55 i 2019 mod 57 i 2018. Det er bl.a., når det kommer til data, at danskerne i år har mindre tillid til online shopping sammenlignet med sidste år. Således er indekset for danskernes villighed til at afgive data om sig selv for at få en bedre service, når de handler på nettet, faldet til 35 i 2019 fra 37 i 2018. Samme tendens gør sig gældende for danskernes villighed til at afgive data for at få en billigere pris, som i år er faldet til 32 fra 35 i 2018. Blot henholdsvis 14 % og 13 % af danskerne angiver, at de er villige til dette. Dermed er danskerne skeptiske over for, at deres data bruges til at forbedre kundeoplevelsen samt behandles forsvarligt.

Danskernes tillid til det private erhvervslivs databehandling er faldet

Det er en naturlig del af danskernes hverdag at afgive persondata, når de fx køber varer og tjenesteydelser online eller blot tilmelder sig et nyhedsbrev. Virksomhederne indhenter også selv i stigende grad information om deres kunder og forbrugere via fx cookies på hjemmesider. Det er ligeledes et lovkrav, at private virksomheder efter indførelsen af den nye persondatalov, GDPR, værner om kundernes persondata.

I Tillidsbarometeret 2019 ligger indekstallet for danskernes tillid til det private erhvervslivs databehandling på indeks 57 mod 59 i 2018. Der er således sket et fald på to indekspoint fra 2018 til 2019. Faldet på de to indekspoint fra 2018 til 2019 i det overordnede indekstal skyldes særligt, at danskernes tillid til at benytte selvbetjeningsløsninger såsom webshops og netbank er faldet til indeks 67 i 2019 fra 70 i 2018. Samtidig er dette det parameter, som danskerne betragter som vigtigst for den samlede tillid til det private erhvervslivs databehandling. Andre parametre, som særligt trækker det samlede tillidstal ned, er; ’at det kun er de nødvendige informationer, som indsamles, for at virksomhederne kan servicere danskerne’ (til 54 i 2019 fra 56 i 2018), samt ’at oplysninger kun opbevares, så længe det er nødvendigt, eller så længe det er aftalt’ (til 52 i 2019 fra 53 i 2018).

Mindre tillid til digital betjening i det offentlige

Kontakten mellem danskerne og de offentlige myndigheder foregår i stigende grad digitalt i form af fx selvbetjeningsløsninger, hvilket også vil være en stigende tendens i forhold til digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor fremadrettet.

Den overordnede tillid til offentlige myndigheders databehandling er med indekstal 60 på samme niveau som sidste år, og dermed fortsat højere end i det private. Men danskernes tillid til, at de bliver betjent lige så godt digitalt som personligt i det offentlige, er faldet til 51 i 2019 fra 54 i 2018.
At sikre en velfungerende offentlig sektor, der løbende tilpasser sig samfundets behov og udvikler relevante services af høj kvalitet og til gavn for borgerne, er en nøgleopgave for stat, regioner og kommuner. Her er digitalisering et afgørende element, hvis vi også i fremtiden skal have råd til et højt serviceniveau og velfærd. Det offentlige står således fortsat over for en stor opgave med at betrygge borgerne i en sikker og tillidsfuld digital betjening.

Udforsk PwC’s interaktive Tillidsbarometer

Dyk længere ned i alle resultaterne fra Tillidsbarometeret, hvor vi tager temperaturen på danskernes tillid til hinanden og deres omverden

Udforsk resultaterne

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC