Lønkompensation og ferieafholdelse

04/02/21

Som tidligere beskrevet her blev det med trepartsaftalen vedrørende forlængelsen af restriktioner til den 7. februar indført, at medarbejdere nu skal bidrage med feriedage pr. 18. januar 2021. På baggrund af dette, har beskæftigelsesministeren den 26. januar 2021 fremsat forslag til lov om varsling af ferie m.v. som følge af den genindførte lønkompensationsordning i forbindelse med håndteringen af covid-19. Lovforslaget blev vedtaget den 2. februar 2021.

Det følger af det nu vedtagne lovforslag, at loven skal gælde for varsel af ferie m.v. for virksomheder, der er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere som følge af covid-19. Loven gælder dog kun i forhold til de medarbejdere, som arbejdsgiveren har søgt/vil søge lønkompensation for.

Loven gælder derimod ikke for medarbejdere, hvor der er aftalt lønnedgang som følge af covid-19, samt elever, lærlinge og praktikanter, idet disse grupper ikke skal bidrage med feriedage.

En arbejdsgiver, der søger lønkompensation, kan give meddelelse til medarbejdere om afholdelse af 1 feriedag m.v. med mindst én dags varsel pr. lønkompensationsperiode svarende til 28 kalenderdage, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation for medarbejderen. Arbejdsgiveren kan dog varsle 1 feriedag m.v. til afholdelse fra og med den 18. januar 2021 for de 21 første kalenderdage, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation for medarbejderen. Det afgørende er antallet af kalenderdage, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation for medarbejderen regnet fra og med den 18. januar 2021. Hvis arbejdsgiveren har indkaldt medarbejderen til arbejde, vil disse dage fragå i opgørelsen af de henholdsvis 21 og 28 kalenderdage.

Medarbejderen kan vælge, om feriedagen skal afholdes som optjent ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet. Medarbejderen kan endvidere efter aftale med arbejdsgiveren anvende opsparet frihed, som medarbejderen opnår ret til på et senere tidspunkt i ansættelsesforholdet.

Medarbejderen kan højst pålægges at afholde i alt 5 feriedage m.v. efter den pågældende lov. Optjent ferie, afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet og tjenestefrihed uden løn, der er afviklet efter den 17. januar 2021 i lønkompensationsperioden, indgår i opgørelsen af feriedage. Arbejder medarbejderen ikke 5 dage om ugen, afholdes dagene forholdsmæssigt.

Ferie efter ferieloven

Med de gældende regler i ferieloven fastsætter arbejdsgiveren efter forhandling med medarbejderen, hvornår ferien skal holdes i ferieafholdelsesperioden. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele medarbejderen, hvornår ferien skal holdes og arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder, før hovedferien (3 ugers sammenhængende ferie) begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Hvis en arbejdsgiver ønsker at varsle afholdelse af øvrig ferie, skal det således ske med 1 måneds varsel og i øvrigt med respekt af ferielovens regler.

Kontakt os

Jeanette Vallat

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC