PwC's Global CEO Survey 2016

Få indblik i danske og globale toplederes syn på vækst og udfordringer, samt hvilke tendenser de forholder sig til i 2016.

 • 36%

  af de danske CEO’er forventer, at væksten i verdensøkonomien vil forbedres, hvilket er på niveau med sidste år (2015: 35 %). De globale CEO’ers forventninger er derimod faldet med 10 procentpoint til 27 %.

 • 44%

  af de danske CEO’er har peget på Tyskland, som bliver det vigtigste vækstmarked (2015: 18 %).

 • 77%

  af de danske CEO’er er bekymret for overregulering, som er en voksende bekymring (2015: 63 %).

 • 74%

  af de danske CEO'er mener, at teknologiske fremskridt er den megatendens, som vil skabe de største forandringer og ændre forventningerne til deres virksomhed i løbet af de næste 5 år.

Flere end 1.400 CEO’er fra virksomheder verden over har deltaget i PwC’s Global CEO Survey 2016, som er verdens største toplederundersøgelse. Undersøgelsen viser bl.a. CEO’ernes forventninger til vækst, deres bekymringer, og hvad de særligt forholder sig til i det kommende år.

Få indblik i de globale og danske resultater – hør Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC fortælle om nogle af hovedresultaterne, og læs mere her på siden.

loading-player

Playback of this video is not currently available

 • Vækstforventninger
 • Bekymringer
 • Medarbejdervækst og talent
 • Vækstmarkeder
 • Tilpasningstiltag
 • Tendenser
Vækstforventninger

Forventningerne til vækst i verdensøkonomien er blevet mere usikre

De globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien har lidt et knæk. Andelen af dem, der forventer en forbedring i væksten i verdensøkonomien, er faldet med 10 procentpoint til 27 %. De danske CEO’ers forventninger er derimod på niveau med sidste år, idet 36 % tror på en forbedring (2015: 35 %).

Dog viser tallene, at disse forventninger er mindre positive end forventningerne forrige år. I 2014 mente 56 % af de danske CEO’er og 44 % af de globale CEO’er, at væksten i verdensøkonomien ville forbedres inden for et år. Det betyder, at der er et fald på henholdsvis 20 procentpoint og 17 procentpoint over en toårig periode. Udviklingen viser, at der er en større usikkerhed blandt toplederne, og dette bakkes op af, at næsten en fjerdel af de globale CEO’er (23 %) forventer, at væksten i verdensøkonomien vil forværres i løbet af det næste år.

Positive forventninger til vækst i egen virksomhed, men en øget tilbageholdenhed

De danske CEO’ers forventninger til vækst i egen virksomhed er positive. 86 % (2015: 86 %) forventer vækst i egen virksomhed inden for de næste 12 mdr. og 97 % (2015: 95 %) inden for de næste tre år. Dog viser tallene en øget tilbageholdenhed, idet flere har valgt, at de ’i nogen grad’ tror på vækst, mens færre har svaret ’i høj grad’.

30 % (2015: 33 %) svarer, at de ’i høj grad’ forventer vækst i egen virksomhed de næste 12 mdr., og 38 % (2015: 45 %) forventer ’i høj grad’ vækst i egen virksomhed inden for de næste tre år.

Blandt de globale CEO’er ser vi et fald blandt dem, der er positive i forhold til vækst i egen virksomhed. 82 % (2015: 84 %) forventer vækst inden for de næste 12 mdr., og 91 % (2015: 93 %) forventer vækst i løbet af de næste tre år.

Bekymringer

Bekymringen for overregulering, den hastige teknologiske udvikling og cybercrime vokser markant

Ligesom sidste år viser PwC’s Global CEO Survey 2016, at de danske topledere generelt er mindre bekymret for potentielle politiske eller forretningsmæssige trusler mod væksten. Dog ser vi samtidig, at de danske CEO’er i stigende grad er bekymret for overregulering (77 % mod 63 % i 2015), den hastige teknologiske udvikling (56 % mod 38 % i 2015) og cybercrime (51 % mod 35 % i 2015). Omvendt er de i lavere grad bekymret for adgang til kvalificeret arbejdskraft (59 % mod 63 % i 2015) og geopolitisk usikkerhed (52 % mod 63% i 2015) sammenlignet med sidste år.

De globale toplederes top 3 bekymringer er: overregulering (79 % mod 78 % i 2015), geopolitisk usikkerhed (74 % mod 72 % i 2015) og volatile valutakurser (73 %).

Medarbejdervækst og talent

Færre CEO’er forventer at ansætte flere, men flest forventer fortsat at ansætte

Årets CEO Survey viser, at de fleste af de danske CEO’er fortsat forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af det næste år, selvom der er en nedgang på 10 procentpoint til 48 % sammenlignet med sidste år. Nedgangen kan skyldes, at de danske CEO’ers forventninger til medarbejdervækst sidste år var blandt de højeste, og at de således ikke har brug for at ansætte lige så mange i år.

Flere af de danske CEO’er forventer at holde antallet af medarbejdere på samme niveau sammenlignet med sidste år (34 % mod 23 % i 2015). 18 % forventer nedskæringer, hvilket er lidt færre end sidste år, hvor det gjaldt for 20 % af de danske CEO’er.

De globale CEO’ers forventninger til medarbejdervækst er næsten på niveau med sidste år: 49 % forventer at ansætte flere, 30 % forventer at holde antallet af medarbejdere på samme niveau og 21 % forventer nedskæringer.

CEO’erne har fokus på at udvikle morgendagens leder

For at de danske CEO’er kan være konkurrencedygtige og relevante, så de kan tiltrække de talenter, de har brug for, foretager de forandringer i deres talentstrategi. 59 % angiver, at de har fokus på at udvikle morgendagens ledere. 49 % svarer, at de har fokus på medarbejdernes evner og omstillingsparathed, mens 44 % svarer, at de har fokus på virksomhedskultur.

Vækstmarkeder

Flest peger på Tyskland, som bliver det vigtigste vækstmarked

Flest danske CEO’er har i år valgt Tyskland, som et af de markeder, der er vigtigst for deres vækst. Dermed bliver Tyskland det vigtigste vækstmarked. Det kan bl.a. forklares med, at landet oplever et stigende privatforbrug og en stærkere økonomi. Med en stigning fra 18 %, som i 2015 valgte Tyskland, til 44 % i år overhaler Tyskland USA, som i år er valgt af 41 %, og som var valgt af flest danske CEO’er i 2015. 36 % peger på Sverige, 31 % på Kina og 23 % på Norge.

Resultatet viser, at der er en stor koncentration om nærmarkederne og de mere etablerede oversøiske markeder i en tid med stigende geopolitisk uro.

På de globale toplederes top 10 over vækstmarkeder peger flest, ligesom sidste år, på USA, Kina og Tyskland. Nye lande på de globale toplederes top 10 over vigtigste vækstmarkeder er De Forende Arabiske Emirater og Mexico (begge valgt af 5 %). Mexico fremhæves i andre af PwC’s analyser som et af de lande, der i fremtiden vil udgøre et af de vigtigste vækstmarkeder (PwC’s analyse The World in 2050). De to nye lande i top 10 erstatter Indonesien og Australien.

Tilpasningstiltag

Flest danske CEO’er planlægger driftseffektiviseringer, outsourcing og strategiske alliancer

For at tilpasse sig markedet har de danske CEO’er atter driftseffektiviseringer højst på dagsordenen. Hele 82 % planlægger driftseffektiviseringer i det kommende år. Til sammenligning var det 73 % i 2015. Når væksten er relativ lav, er det naturligt, at virksomhederne søger at tilpasse sig ved bl.a. at effektivisere.

En stigende andel af de danske topledere planlægger at outsource i det kommende år for at imødekomme morgendagens udfordringer (52 % mod 45 % i 2015). Dermed er outsourcing blevet vigtigere end de strategiske alliancer eller joint ventures, der er rykket ned på en tredjeplads fra en andenplads sidste år (46 % mod 55 % i 2015).

De globale toplederes top 3 over tilpasningstiltag er 1) driftseffektiviseringer (68 %), 2) indgå i en ny strategisk alliance eller joint ventures (49 %) og 3) outsource en forretningsproces eller -funktion (28 %).

Tendenser

Teknologiske fremskridt forandrer verden

Ud over at de danske CEO’er planlægger driftseffektiviseringer, outsourcing og strategiske alliancer for at tilpasse sig markedet, så viser årets CEO Survey også, at teknologiske fremskridt er den altoverskyggende megatendens, CEO’erne forventer vil skabe forandringer for virksomhederne – valgt af 74 % af de danske og 77 % af de globale CEO’er. 82 % af de danske CEO’er svarer, at de foretager forandringer i måden, hvorpå de anvender teknologi.

Øgede og ændrede stakeholderforventninger stiller krav til virksomhedernes fokusområder

84 % af de danske CEO’er svarer, at det forventes af deres virksomhed, at den adresserer øgede stakeholderforventninger. For at imødekomme ændrede stakeholderforventninger foretager toplederne forandringer inden for en række områder.

Flest foretager forandringer inden for deres håndtering af brand, kommunikation og marketing (92 %). Dette område bliver i høj grad relevant i kraft af den øgede tilgængelighed og eksponering, som den digitale udvikling medfører, men også fordi stakeholdere i dag forventer, at virksomheder er tydelige omkring, hvad de står for, og hvad de bringer til markedet.

Flere af de danske CEO’er foretager også forandringer inden for håndtering af risici (85 %). Det hænger også sammen med den digitale udvikling, hvor en virksomheds stakeholdere forventer, at virksomheden kan håndtere personfølsomme oplysninger og undgå, at den fx bliver udsat for cybercrime.

Derudover foretager de ændringer i måden, hvorpå de måler succes (84 %) – det er ikke nok blot at sige, hvad man vil gøre, men man skal også kunne dokumentere det.

De danske CEO’er har også fokus på at foretage forandringer, hvad angår den måde, hvorpå de anvender teknologi til at vurdere og opfylde deres stakeholderes behov (82 %). CRM-systemer (79 %) og sociale medier (77 %) genererer ifølge de danske CEO’er det største afkast i form af engagement med stakeholdere, ligesom de også peger på data og analytics (72 %).

Ud over disse områder har CEO’erne fokus på at indgå de rette partnerskaber (80 %). Strategiske alliancer er fortsat på top 3 over tilpasningstiltag, men i dag er det afgørende, at virksomhederne nøje overvejer – ud over det basale som pris og leveringsdygtighed – hvorvidt samarbejdspartneren matcher deres strategi og værdier, så de ikke risikerer at sætte brand og troværdighed over styr.

Succesfulde virksomheder har en klar identitet og et klart afsæt for strategien, som afspejles i alt, hvad de foretager sig.

De ændrede og øgede stakeholderforventninger kræver, at virksomheder har styr på afsættet for og eksekveringen af deres forretningsstrategi.

PwC’s Strategy& – som er PwC’s globale strategiteam – har undersøgt, hvad der kendetegner verdens mest succesfulde virksomheder. De fremhæver fem punkter, som er afgørende for succes:

 1. Virksomheden skal have en klar identitet, som har afsæt i den værdiskabelse og -position, den bringer til markedet.
 2. Virksomheden skal have identiteten som det centrale omdrejningspunkt i dens strategi og tilrettelagt alle aktiviteter omkring identiteten.
 3. Virksomheden skal definere sin kultur og anvende den som eksekveringskraft.
 4. Virksomheden skal foretage tilpasninger og driftseffektiviseringer, så de støtter op om virksomhedens identitet og strategi.
 5. Virksomheden skal anvende sine ’capabilities’ til at sætte retningen for den fremtidige værdiskabelse.

Læs mere om forskningen fra PwC’s Strategy&.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hør topledere og beslutningstagere fortælle om deres syn på vækst, udfordringer og tendenser på CEO-Konferencen 2016

loading-player

Playback of this video is not currently available

Statsminister Lars Løkke Rasmussens respons på topledernes bekymringer i PwC's CEO Survey 2016.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Michael Rasmussen, CEO i Nykredit, ser regulering og overregulering som en stor barriere for vækst, og deler derfor denne bekymring med øvrige topledere i PwC's Global CEO Survey 2016.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jens Birgersson, CEO i ROCKWOOL, fortæller om behovet for at tilpasse strategien og håndtere øgede stakeholderforventninger, som også er et fokusområde blandt topledere i PwC's Global CEO Survey 2016.

Dialogen fortsætter

PwC’s CXO Survey 2016

Knap 600 danske erhvervsledere giver i PwC’s CXO Survey 2016 deres svar på, hvad de har fokus på i 2016, hvilke udfordringer de ser, hvilke forventninger de har til vækst i deres virksomhed og ikke mindst, hvordan de forholder sig til den udvikling og nogle af de tendenser, som præger dansk erhvervsliv – herunder den teknologiske og digitale udvikling samt øgede stakeholderforventninger.

Bestyrelseskonferencen 2016

Globale megatrends - hvad betyder de for bestyrelsesarbejdet? Vi sætter fokus på globale megatrends og deres betydning for bestyrelsesarbejdet med særlig vægt på strategi og positionering Tilmeld dig konferencen

Kontakt

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør
Tlf: 3945 3232
Email

Pernille Stokholm Bøg
Marketing- og kommunikationschef
Tlf: 3945 3579
Email

Følg PwC

LinkedIn Twitter Facebook Youtube