Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Anders C. Madsen

Anders C. Madsen

Partner, PwC Denmark

Anders C. Madsen er partner og leder af Valuation & Modelling.

Anders ekspertise omfatter rådgivning om værdiansættelse af virksomheder og immaterielle rettigheder, skattemæssig værdiansættelse ved koncerninterne transaktioner samt regnskabsmæssig værdiansættelse (purchase price allocation (PPA)) ved virksomhedsoverdragelser.

Han har desuden bred erfaring med finansiel modellering ved analyse af strategi, business cases eller store anlægsinvesteringer.

Endelig har Anders betydelig erfaring med analyse, tilrettelæggelse og udbud af offentlige projekter med privat finansiering (offentlig-privat samarbejde).

Hans kunder består af store danske og internationale virksomheder inden for fremstillingsindustrien, energi- og forsynings- og pharmabranchen samt den offentlige sektor.

Udgivelser

 • Diverse artikler om værdiansættelse af virksomheder og immaterielle aktiver.
 • Underviser og foredragsholder om værdiansættelse og immaterielle aktiver hos PwC.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Anders, hvis du har brug for rådgivning og sparring om værdiansættelse, PPA, finansiel modellering og OPP.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3649

E-mail

Erfaring

 • Fremstillingsindustri
 • Pharmabranchen
 • Energi- og forsyningsbranchen
 • Den offentlige sektor

Særlig indsigt i

 • Værdiansættelse
 • PPA
 • Finansiel modellering
 • OPP

Kundetyper

 • Store danske og internationale virksomheder