Gert Fisker Tomczyk

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Gert Fisker Tomczyk er ansvarlig for revision og rådgivning af en række betydningsfulde klienter med hovedvægten på børsnoterede og ejerledede virksomheder. Gerts ekspertise omfatter rådgivning om IFRS, fonds- og børsretlige forhold, værdiansættelse, køb- og salg af virksomheder, skattemæssig optimering, generationsskifte, intern kontrol, projektstyring og internationale opgaver.

Hans kunder består af børsnoterede og ejerledede virksomheder inden for rederi, biotek samt handels- og produktionsvirksomheder.

Netværk

 • Medlem af PwC's bestyrelse
 • Suppleant i fondsrådet
 • Intern og ekstern underviser i regnskabsmæssige forhold
 • Medlem af FSR's regnskabstekniske udvalg 1998-2004
 • Eksaminator ved Revisoreksamen 1991-1997
 • Tidligere leder af IFRS gruppe

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Gert, hvis du har brug for rådgivning, revision eller sparring om din virksomhed.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3099

E-mail

Erfaring

 • Rederier
 • Biotek-sektoren
 • Produktionsvirksomheder
 • Handelsvirksomheder

Særlig indsigt i

 • Revision og rådgivning
 • IFRS og børsretlige forhold
 • Værdiansættelse
 • Køb- og salgstransaktioner
 • Fondsretlige forhold
 • Skattemæssig optimering
 • Generationsskifte
 • Intern kontrol
 • Projektstyring
 • Internationale opgaver

Kundetyper

 • Børsnoterede og ejerledede virksomheder