Heidi Klitgaard Brander

Partner, Financial Services, statsaut. revisor, PwC Denmark

Heidi Brander er partner med over 20 års erfaring og hun er en del af ledergruppen i vores afdeling for Finansielle Services. Hun er certificeret af Finanstilsynet til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter og realkreditinstituter.

Heidi er specialiseret inden for revision og rådgivning af pengeinstitutter samt en række andre finansielle virksomheder i form af leasingselskaber og forsikringsselskaber. Hun har herudover stor erfaring med rådgivningen inden for den finansielle sektor, herunder børsprospekter, fusioner, overtagelser, kapitalforhold etc.

Desuden har Heidi også stor erfaring med revision og rådgivning af øvrige store og mellemstore virksomheder. 

Heidi er medforfatter af PwC’s Regnskabshåndbog for pengeinstitutter og underviser både eksternt og internt i PwC. Herudover er hun ansvarlig for CFO-netværket for pengeinstitutter.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Heidi, hvis du har brug for rådgivning og sparring.

Kontaktinformation

Tlf: 9611 1814

E-mail

Erfaring

  • Den finansielle sektor
  • Alle typer af virksomheder i den private sektor.

Særlig indsigt i

  • Finansiel lovgivning herunder kapitalreglerne
  • IFRS
  • Revision
  • Køb/salg virksomheder/aktiviterer
  • Omstruktureringer.

Kundetyper

  • Finansielle virksomheder
  • Store og mellemstore virksomheder.