Jens Otto Damgaard

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Jens Otto Damgaard er partner og ansvarlig for regnskabsfaglige forhold i PwC for børsnoterede virksomheder og børsnoteringer.

Jens Ottos ekspertise omfatter revision og rådgivning om IFRS, børsforhold, børsnotering, oplysningsforpligtelser og review af børsprospekter. Hans kunder består af børsnoterede selskaber og store virksomheder.

Jens Otto har desuden bred revisionserfaring fra større og komplekse virksomheder omfattet af særlovgivning og med offentlige ejerinteresser.

Netværk

 • Leder af PwC’s danske børsgruppe
 • Redaktør på Revision & Regnskabsvæsen
 • Medlem af FSR danske revisorers børsudvalg
 • Medlem af PwC's globale IFRS-netværk (Global ACS)

Udgivelser

 • Årsrapporten, Kommentarer til årsregnskabsloven

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jens Otto, hvis du har brug for rådgivning om revision, børsforhold, børsnotering, oplysningsforpligtelser og review af børsprospekter.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3410

E-mail

Erfaring

 • Alle typer brancher i den private sektor
 • Universiteter og energivirksomheder i den offentlige sektor

Særlig indsigt i

 • IFRS
 • Revision
 • Børsforhold
 • Børsnotering
 • Oplysningsforpligtelser
 • Review af børsprospekter

Kundetyper

 • Børsnoterede selskaber og store virksomheder