Jesper Lund

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Jesper Lund er partner på kontoret i Aarhus og en del af ledelsen af kontoret.

Jesper har erfaring med at være den samlede ansvarlige for servicering og rådgivning af større internationalt orienterede koncerner, herunder børsnoterede selskaber og andelsvirksomheder.

Han har over en lang årrække arbejdet med familieejede virksomheder og formuende personer. Jesper har herigennem fået et indgående kendskab til og erfaring med rådgivning af store familieejede virksomheder, herunder etablering og drift af familiekontorer, formueforvaltning, investeringsstrategi, finansielle papirer og kontrakter, private equity, incitamentsaflønning, risikovurdering, administration, interne kontroller og rapportering. Endvidere betydelig erfaring med planlægning, optimering og gennemførelse af generationsskifte.

Jesper har endvidere indgående erfaring ed fonde og foreninger, herunder fondsretslige forhold og skattemæssige optimering af erhvervsdrivende fonde.

Netværk

 • Jesper underviser i flere sammenhæng, herunder i regnskabsforståelse, andelsselskaber og generationsskifter m.v.
 • Jesper er medlem af bestyrelse for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse DS/VL og medlme af VL 6. Indgår endvidere i en række faglige netværk med pengeinstitutter, advokater og andre forretningsforbindelse.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Jesper, hvis du har brug for rådgivning og sparring til familieejede virksomheder, formuende personer, internationale selskaber, andelsselskaber, foreninger og fonde.

Kontaktinformation

Tlf: 8932 5515

E-mail

Erfaring

 • Alle typer brancher i den private sektor

Særlig indsigt i

 • Styring af globale revisioner
 • Køb og salg af virksomheder
 • Familieejede virksomheder
 • Generationsskifte
 • Fondsretlige forhold
 • Formueforvaltning
 • Investeringsstrategi
 • Risikovurdering og styring
 • Interne kontroller
 • Økonomisk optimering
 • Skatteoptimering

Kundetyper

 • Familieejede virksomheder
 • Internationale selskaber
 • Andelsselskaber
 • Formuende personer
 • Foreninger og fonde