Lars Greve Jensen

Lars Greve Jensen

Partner, Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Lars Greve Jensen er partner på PwC’s kontor i Aarhus.

Lars’ ekspertise omfatter revision og rådgivning, herunder om økonomiske forhold, risikostyring og intern kontrol, køb og salg af virksomheder, samt skattemæssige forhold, herunder generationsskifte og omstruktureringer.

Hans kunder består af store, mellemstore og små virksomheder, både danske og internationale, særligt inden for produktion, handel, shipping, og bygge & anlæg. Herudover omfatter hans kunder en række andelsselskaber.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Lars, hvis du har brug for rådgivning og sparring om revision, regnskab og skat.

Kontaktinformation

Tlf: 8932 5675

E-mail

Erfaring

 • Produktionsvirksomheder
 • Andelsvirksomheder
 • Bygge & Anlæg
 • Shipping
 • Handel

Særlig indsigt i

 • Revision og regnskab
 • Generationsskifte
 • Omstruktureringer
 • Risikostyring og intern kontrol
 • Køb og salg af virksomheder.

Kundetyper

 • Små og mellemstore virksomheder
 • Andelsselskaber
 • Internationale koncerner