Mette Lindgaard

Mette Lindgaard

Partner, Public Welfare, PwC Denmark

Mette Lindgaard er partner og leder af PwC’s Public Welfare afdeling.

Mette er ansvarlig for velfærdsområdet i PwC, og er en af landets førende eksperter på området. Mette har gennem de seneste 18 år været ansvarlig for en lang række strategiske, nationale projekter på området, herunder projekter for udsatte børn og unge, for sårbare voksne og for ældre med særlige behov.

Mette har bl.a. haft ansvar for udvikling af helhedsorienterede indsatser til udsatte familier og borgere med særlige behov, hun har udviklet resultatdokumentation på børne- og ungeområdet og særlige indsatser til unge og har også arbejdet med at styrke specialundervisningen, styrke læringsmiljøer og sikre incitamenter til samarbejde og tidlige indsatser for sårbare børn og unge.

Herudover har Mette udviklet Voksenudredningsmetoden og arbejdet med målrettede indsatser til voksne med sindslidelse og komplekse behov. Endelig arbejder Mette med ældreområdet og herunder udvikling af indsatser til ældre med demens, udvikling af partnerskaber i opgaveløsningen m.m.

Mette har indgående kendskab til den statslige og kommunale opgavevaretagelse på velfærdsområdet. Dette kendskab er erhvervet både gennem nationale projekter og projekter for enkeltkommuner, der arbejder med at styrke indsatser på området. Mette har løst opgaver for stort set alle danske kommuner, og har herigennem et helt unikt kendskab til den kommunale opgaveløsning og de vilkår, som den enkelte kommune opererer under. Mette har herudover indgående erfaring med kommunal implementering, evaluering, effektmåling og strategisk anvendelse af resultaterne.

Mette har arbejdet med analyser og udviklingsprojekter på velfærdsområdet over hele verden og har rådgivet regeringer og organisationer i bl.a. New Zealand, Australien, Canada, Holland, Norge, Finland, Grønland, Chile og Spanien.

Herudover er Mette evalueringsekspert, har en fortid fra EVA, er medstifter af det danske evalueringsselskab og har udgivet bogen ”Kan det betale sig?” om social nytteværdi. Mette fungerer desuden ofte som oplægsholder på nationale og internationale konferencer og er herudover censor på statskundskabsuddannelserne.

Gennem uddannelse på bl.a. Harvard og INSEAD, mange års erfaring som konsulent såvel som tidligere ansættelse som dokumentationschef i Københavns Kommune, har Mette specialiseret sig i kvalitetsudvikling i bred forstand, herunder metodeudvikling, evaluering, implementering, monitorering, resultatdokumentation og resultatbaseret styring.

Netværk

• Medlem af PwC’s netværk på uddannelsesområdet.
• Medlem af American Evaluation Association
• Medlem af Dansk Erhvervs Velfærdspolitiske udvalg.

Udgivelser

• “Kan det betale sig?” – ledelseshåndbog udgivet på Gyldendal.
• Overgang fra arbejdsliv til ældreliv, 2019.
• Breaking the Dependency Cycle 2017.
• Diverse analyserapporter på velfærdsområdet.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Mette, hvis du har brug for rådgivning og sparring om velfærdsområdet.

Kontaktinformation

Tlf: 2524 0037

E-mail

Erfaring

 • 18 års konsulenterfaring fra både stat region og kommuner
 • Udviklings- og analyseopgaver på tværs af følgende områder:
 • Socialområdet
 • Sundhedsområdet
 • Beskæftigelsesområdet
 • Integrationsområdet
 • Undervisningsområdet

Særlig indsigt i

 • Evaluering
 • Implementering
 • Udvikling af indsatser og metoder
 • Social innovation
 • Offentlig-private partnerskaber
 • Offentlig sector reform og fornyelse
 • Sagsbehanding
 • Procesoptimering
 • Effektmåling
 • Monitorering
 • Social return on investment

Kundetyper

 • Stat
 • Regioner
 • Kommuner
Følg PwC