Per Andersen

Per Andersen

Partner, Real Estate, PwC Denmark

Per Andersen er partner og leder af PwC’s danske Real Estate team, der rådgiver inden for ejendoms-transaktioner.

Pers ekspertise omfatter rådgivning inden for strukturering og gennemførelse af både køb og salg af fast ejendom samt låneporteføljer i Danmark og på tværs af landegrænser.  

Rådgivningen omfatter endvidere Sale and Leaseback samt fremskaffelse af kapital og finansiering, herunder byggefinansiering.

Hans kunder består af virksomheder relateret til ejendomssektoren, investorer og øvrige ejere af ejendomme.

Netværk

 • Delegeret i Ejendomsforeningen Danmark
 • Medlem af netværksgruppen indenfor ejendomme
 • Medlem af Byggesocietetets Lejeudvalg
 • Medlem af skatteudvalget i Ejendomsforeningen Danmark
 • Medlem af forskellige sportsnetværk indenfor ejendomsbranchen.


Udgivelser

 • Værdiansættelse af investeringsejendomme – definition af forrentningskrav, 2013
 • DCF modellen i praksis, 2010
 • Diverse andre udgivelser om værdiansættelse af fast ejendom.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Per, hvis du har brug for rådgivning og sparring om forhold relateret til ejendomstransaktioner, finansiering og kapitalfremskaffelse i Danmark og på tværs af landegrænser.

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3411

E-mail

Erfaring

 • Alle typer virksomheder relateret til ejendomsbranchen i den private og offentlige sektor.

Særlig indsigt i

 • Køb og salg af ejendomme
 • Finansiering af ejendomme
 • Byggefinansiering
 • Kapitalfremskaffelse
 • Værdiansættelsesmodeller
 • Sale and Leaseback.

Kundetyper

 • Virksomheder relateret til ejendomssektoren.