Poul Erik Jacobsen

Partner, statsaut. revisor , PwC Denmark

Poul Erik Jacobsen er partner på kontoret i Odense. Poul Eriks ekspertise omfatter revision og rådgivning om regnskabsmæssige forhold. Poul Erik har betydelig erfaring med servicering af ejerledede virksomheder, internationale koncerner, køb og salg af virksomheder, værdiansættelser, due diligence opgaver, intern kontrol og compliance, omstruktureringer og generationsskifte.

Poul Eriks kunder består primært af mellemstore virksomheder i såvel den private som offentlige sektor. Poul Erik har stor erfaring med virksomheder indenfor energi og forsyning.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Poul Erik, hvis du har brug for rådgivning og sparring om revision og regnskabsmæssige forhold eller andre områder indenfor Poul Eriks specialeområder.

 

Kontaktinformation

Tlf: 6314 4216

E-mail

Erfaring

 • Alle brancher i den offentlige og private sektor
 • Energi og forsyningsvirksomheder

Særlig indsigt i

 • Revision
 • Regnskab
 • Køb og salg af virksomheder
 • Værdiansættelse
 • Due diligence opgaver
 • Intern kontrol og compliance
 • Omstruktureringer
 • Generationsskifte

Kundetyper

 • Mellemstore og store virksomheder