Steffen Bohni

Partner, Public Welfare, PwC Denmark

Steffens ekspertise omfatter rådgivning om evalueringer, policy- og samfundsøkonomiske analyser, styringsmodeller, interventionsdesign, offentlig ledelse og organisationsudvikling. Han har erfaring som topleder fra stat, kommune og en international konsulentvirksomhed. Steffen rådgiver ministerier, styrelser, statslige virksomheder, regioner, kommuner, Europa Kommissionen, fonde og not-for-profits.

Netværk
 • Formand for Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne
 • Medlem af bestyrelsen i Askovfonden
 • Medlem af programkomitéen for Rockwoolfondens interventionsenhed
 • Medlem af Leap Ambassador Community
 • Medlem af American Evaluation Association
Udgivelser
 • Nielsen SB, Lemire ST & Christie CT (eds.) (2018). The Evaluation Market and its Industry. New Directions for Evaluation, vol 160 
 • Nielsen SB, Lemire ST & Christie CT (2018). Editors’ Note. New Directions for Evaluation, vol 160 
 • Nielsen SB, Lemire ST & Christie (eds.) (2018). Evaluation as an Industry. A conceptual framework. New Directions for Evaluation, vol 160 
 • Lemire ST, Nielsen SB & Christie CT (2018). Towards Understanding the Evaluation Market and its Industry—Advancing a Research Agenda. New Directions for Evaluation, vol 160 
 • Nielsen SB, Lemire ST & Christie CT (2018). The Commercial Side of Evaluation. Evaluation as an Industry and as a Professional Service. In Stame N & Furubo JE. In Evaluation as an Enterprise. A Critical View. New York City, NY: Taylor and Francis 
 • Nielsen SB, Ejler N & Schretzmann M (2017). Exploring big (data) opportunities. The case of the Center for Innovation through Data Intelligence (CIDI), New York City. In Petersson G & Breul J. Big data, Cyber Society and Evaluation. New York City, NY: Transaction Publishers 
 • Nielsen SB, Turksema R & Van der Knaap P. (Eds.) (2015): Success in Evaluation. New York City, NY: Transaction Publishers 
 • Turksema R, Van der Knaap P & Nielsen SB (2015). Introduction. Evaluation and Success. In S.B. Nielsen, R. Turksema & P. Van der Knaap (Eds.): Success in Evaluation (pp 1-16). New York City, NY: Transaction Publishers 
 • Van der Knaap P, Nielsen SB, & Turksema R (2015). The Power of Positive Evaluation. Bridging Evaluative Inquiry, Learning and Success. In S.B. Nielsen, R. Turksema & P. Van der Knaap (Eds.): Success in Evaluation. (pp 225-39). New York City, NY: Transaction Publishers 
 • Nielsen SB (2015). Managing Evaluative Knowledge. The Case of Mothers’ Aid. In S.B. Nielsen, R. Turksema & P. Van der Knaap (Eds.): Success in Evaluation. (pp 143-163). New York City, NY: Transaction Publishers 
 • Nielsen SB & Winther DM (2014). Nordic Contributions to the International Evaluation Research. Evaluation. The international journal of theory, research and practice, vol. 19(3): pp 311-31. 
 • Nielsen SB & Hunter, D.E.K. (2013a). Editors’ note. New Directions for Evaluation, Vol. 137: 3-5 
 • Hunter DEK & Nielsen SB (2013). Performance Management and Evaluation: Exploring Complementarities. New Directions for Evaluation, Vol. 137: 7-17 
 • Nielsen SB & Hunter DEK (2013b). Challenges to and Forms of Complementarity between Performance Management and Evaluation, New Directions for Evaluation, Vol. 137: 115-123 
 • Dudding B & Nielsen SB (2013). Managing for Results in the United States Not-for profit Sector:  Applying Complementary Approaches of Knowledge Production at the Center for Employment Opportunities, New Directions for Evaluation, Vol. 137: 103-114 
 • Lahey R & Nielsen SB (2013). Rethinking the Relationship among Monitoring, Evaluation and Results-based Management: Observations from Canada, New Directions for Evaluation, Vol. 137: 45-56 
 • Lemire ST, Nielsen SB & Dybdal L (2012). Making Contribution Analysis Work: A Practical Framework for Handling Influencing Factors and Alternative Explanations. Evaluation. The international journal of theory, research and practice. Vol 18 (2): 294-309 
 • Dybdal L, Nielsen SB & Lemire ST (2010). Contribution Analysis Applied. Reflections on Scope and Methodology, Canadian Journal of Program Evaluation. Vol. 25 (2): 29-57 
 • Nielsen SB, Lemire, ST & Skov M (2011). Measuring Evaluation Capacity. Implications and Results of a Danish Study, American Journal of Evaluation. Vol. 32 (3): 324-44 
 • Nielsen SB & Attström K (2011). Perspectives on Evaluation Capacity, In Ray C. Rist, Marie-Helene Boily, Frederic Martin: Influencing Change: Building Evaluation Capacity to Strengthen Governance, World Bank Training Series, Washington D.C. 
 • Nielsen SB & Ejler N (2008). Improving performance? Exploring the complementarities between performance management and evaluation. Evaluation. The international journal of theory, research and practice. Vol 14 (2): 171-192 
 • Poulsen AØ, Nielsen SB & Jørgensen MS (2008). New Public Management under udvikling, afprøvning eller afvikling? Resultatbaseret styring i danske kommuner. Tidsskriftet Politik. Vol. 1, issue 11: 28-41. 
 •  Nielsen SB, Jakobsen MN & Pedersen M (2005). Øje for effekterne. Resultatbaseret styring kan styrke offentlige indsatser. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Nr. 4: 276-95. Siden genoptrykt i Carsten Greve (red.) (2007). Offentlig ledelse og styring, DJØF forlaget. København. 

Bidrag til andre fagbøger og tidsskrifter

 • Bohni S & Kristiansen HS (2018). Digital ledelse begynder altid med ledelse. Mandag Morgen. 10. juni 2018. 
 • Hoxer CS & Nielsen SB (2013). Hvor realistisk er realistisk syntese? Refleksioner fra evalueringspraksis. Evalueringsnyt, nr. 29, pp 15-24 
 • Nielsen SB, Pedersen CS, Lemire ST & Drachmann K. (2012). Danske bidrag til den fagfællebedømte evalueringsforskning. Evalueringsnyt, nr. 28, pp 2-11
 • Jespersen H, Nielsen SB & Thøgersen M (2009). Resultatbaseret styring og integrationspolitikken. Samfundsøkonomen, nr. 1, pp 50-54 
 • Ejler N, Nielsen SB, Bojsen DS, Seiding HR & Ludvigsen F (2009) (red). Når måling giver mening. Resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik i forvandling, DJØF Forlaget. København. 
 • Ejler N, Nielsen SB & Bojsen DB (2009). Meningsfuld dokumentation for kolde og varme hænder. I Ejler, N., et als red). Når måling giver mening. Resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik i forvandling, DJØF Forlaget. København. Pp 17-39 
 • Nielsen SB, Bojsen DB & Ejler N (2009). Introduktion til resultatbaseret styring. I Ejler, N., et als (red). Når måling giver mening. Resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik i forvandling, DJØF Forlaget. København. Pp 40-70 
 • Nielsen SB, Ejler N & Bojsen DB (2009). Implementering af resultatbaseret styring – erfaringer i de seks cases og udfordringer der skal håndteres. I Ejler, N., et als (red). Når måling giver mening. Resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik i forvandling, DJØF Forlaget. København. Pp 211-236 
 • Nielsen SB (2006). Nye styringsformer og evaluering. Leder. Dansk Evalueringsselskab Nyt. Nr. 13, side 2 
 • Hunter DEK & Nielsen SB (2006). Building and Implementing Government Capacity to Deliver Social Good. The Seven Deadly Sins as Seen From an Evaluation Perspective and How to Avoid Them. Dansk Evalueringsselskab Nyt. Nr. 12, pp 22-29 
 • Stax TB & Nielsen SB (2005). Kundskabsgenerering gennem sociale foranstaltninger: om behovet for at integrere styring, læring og dokumentation gennem evaluering. I Synnøve Ljunggren (red.). Empiri, empati og evidens. Nordiska röster om kunskapsutveckling i socialt arbete, pp 165-76, Forlaget Norden. København. 
 • Uggerhøj L & Nielsen SB (2005). Sagsbehandlede rettigheder. Uden for nummer. Tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde. Vol. 6 (11), pp 14-23. 
 • Nielsen SB & Bjørnkilde T (2005). Opbygning af evalueringskapacitet i den offentlige sektor. Et policy implementeringsperspektiv. Dansk Evalueringsselskab Nyt. Nr. 8, pp. 17-25 
 • Nielsen SB & Uggerhøj L (2005). Mellem nærhed og magt. Om retlig regulering af borgernes medvirken i børn- og ungesager, i: Annette Munch (red.) (2005. Forskning og Socialt arbejde med udsatte børn og unge – En antologi, pp. 105-26, UFC Børn og Unge. København. 
 • Nielsen SB & Uggerhøj L (2004). Mellem behandling og ret, Paradokset omkring borgernes medvirken i sociale sager. Social Politik. Nr. 2, pp. 16-21. 

Peer-reviewed conference papers

 • Lemire ST, Nielsen SB & Christie CT (2018).The Evaluation Industry. Paper to be presenter Panel paper presented at the European Evaluation Society 13th Biennial Conference, Thessaloniki (panel) 
 • Lemire ST, Nielsen SB & Christie CT (2018).The U.S. Evaluation Marketplace---Examining the Demand Side of the Evaluation Market. Paper presented at American Evaluation Association Annual Conference, Cleveland, OH. 
 • Lemire ST, Nielsen SB & Christie CT (2018).The U.S. Evaluation Marketplace---Examining the Supply Side of the Evaluation MarketPaper presented at American Evaluation Association Annual Conference, Cleveland, OH 
 • Nielsen SB, Grünberger P & Pedersen CS (2013) What Types of Evidence are Needed for Decision-makers? Knowledge Management to Support Evidence-based Social Policy and Programs in Denmark. Paper presented at American Evaluation Association Annual Conference, Washington,DC.
 • Nielsen SB, de Lancer Julnes P, Hatry H & Johnsen Å (2012). Performance management and evaluation. Love at first sight or marriage of (in)convenience? Panel paper presented at the European Evaluation Society 10th Biennial Conference, Helsinki (panel chair) 
 • Nielsen SB & Hejgaard T (2012). Evaluating innovative, multi-site, early childhood interventions on a shoestring budget. Priorities and predicaments. Paper presented at the European Evaluation Society 10th Biennial Conference, Helsinki 
 • Lemire, ST & Nielsen SB (2012). Accounting for alternative explanations through contribution analysis. Paper presented at the European Evaluation Society 10th Biennial Conference, Helsinki 
 • Nielsen SB & Hoxer CS (2012). Realistisk Syntese og meta-evaluering. Muligheder og begrænsninger. Paper præsenteret ved Dansk Evaluerings Selskab Årskonference 2012, Kolding 
 • Lemire ST & Nielsen SB (2011). How Practitioners Can Use Models to Build and Sustain Evaluation Capacity. Paper presented at American Evaluation Association Annual Conference, Anaheim, CA. 
 • Nielsen SB & Lemire ST (2011) Making Contribution Analysis Work. Paper presented at American Evaluation Association Annual Conference, Anaheim, CA. 
 • Nielsen SB & Dybdal L (2011). Evaluators roller. Refleksioner over evaluators og evalueringens rolle i det 21. århundrede. Paper præsenteret ved Dansk Evaluerings Selskab Årskonference 2011, Nyborg 
 • Akre B & Nielsen SB (2011). Fremtiden for evaluering i Norge. Paper præsenteret ved Norsk Evalueringsforening Årskonference 2011, Gardemoen. 
 • Nielsen SB & Lemire ST (2010). Evaluation Capacity and Quality in Evaluation. Paper presented at American Evaluation Association Annual Conference, San Antonio, TX 
 • Nielsen SB & Lemire ST (2010). Opbygning af evalueringskapacitet i offentlige institutioner. Paper præsenteret ved Dansk Evaluerings Selskab Årskonference 2010, Nyborg. 
 • Nielsen SB (2010). Mega Trends, Macro Reflections, Meso Responses, and Micro Adaptations. Paper presented at the Canadian Evaluation Society Annual Conference 2010, Victoria, BC. 
 • Nielsen SB (2009). Opbygning af evalueringskapacitet. Paper præsenteret ved EVA FORUMs årskonference, Oslo 
 • Nielsen SB (2007). Professionalisering af evaluering. Åbningstale ved Dansk Evaluerings Selskab Årskonference 2007, Kolding 
 • Hunter DEK & Nielsen SB (2006). Building and Implementing Government Capacity to Deliver Social Good. The Seven Deadly Sins as Seen From an Evaluation Perspective and How to Avoid Them. Dansk Evaluerings Selskab Årskonference 2006, Nyborg. Paper er genoptrykt i Dansk Evalueringsselskab Nyt. Nr. 12, pp 22-29 
 • Nielsen SB & Ejler N (2006). Improving Performance. Paper presented at the Joint European Evaluation Society and United Kingdom Evaluation Society Conference, London. 
 • Nielsen SB & Bjørnkilde T (2005). Opbygning af evalueringskapacitet i den offentlige sektor. Et policy implementeringsperspektiv. Dansk Evaluerings Selskab Årskonference 2005, Kolding. Paper er genoptrykt i Dansk Evalueringsselskab Nyt. Nr. 8, pp. 17-25

Kontaktinformation

Tlf: 3945 3713

E-mail

Erfaring

 • Velfærdsområderne i den offentlige sektor og civilsamfundet herunder:
 • Dagtilbud
 • Skole
 • Uddannelse
 • Ældreområdet og det specialiserede socialområde.

Særlig indsigt i

 • Offentlig ledelse og styring
 • Evaluering og policy analyser
 • Data monitorering og evalueringssystemer
 • Social innovation
 • Sociale investeringer
 • Evidensbaseret praksis og politikformulering.

Kundetyper

 • Ministerier
 • Styrelser
 • Statslige virksomheder
 • Regioner
 • Kommuner
 • Europa Kommissionen
 • Fonde
 • Not-for-profits