COVID-19 - Forretningsmæssige følger og konsekvenser

Det globale udbrud af COVID-19 har betydning for både mennesker, samfund og økonomi - i høj grad også for erhvervslivet i Danmark og i resten af verden. På denne side kan du finde information og gode råd til, hvordan jeres virksomhed kan forberede jer på samt håndtere situationen bedst muligt.

Hjælpepakkerne - gratis hotline

I PwC vil vi gerne være med til at gøre en forskel ved at støtte virksomhederne under COVID-19. Derfor har vi åbnet en gratis hotline, hvor du kan få svar på spørgsmål til regeringens hjælpepakker.

Vores hotline har åbent alle hverdage fra kl. 9-15, og vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Ring til os på 3945 9800

Udbruddet af coronavirus og COVID-19 er af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, blevet erklæret for en pandemi, hvilket har skabt enorm indflydelse på folks liv, familier og samfund verden over.

I takt med udviklingen af corona-krisen vil erhvervslivet - både det private og det offentlige - står over for flere potentielt betydelige udfordringer, og der er behov at handle her og nu. I PwC arbejder vi tæt sammen med organisationer og virksomheder i Danmark og globalt for at hjælpe erhvervslivet, der hvor vi kan, på baggrund af vores erfaringer, herunder bl.a. fra samarbejde med virksomheder, regeringer, myndigheder, NGO'er og internationale organisationer verden over i forbindelse med tidligere globale kriser ved udbrud af Ebola, MERS, SARS og fugleinfluenza.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Hvilke udfordringer oplever erhvervslivet lige nu?

Det er vores erfaring, at en effektiv krisestyring er nødvendig for at minimere de tilknyttede negative virkninger og konsekvenser.

Mange virksomheder har krise- og kontinuitetsplaner på plads, men COVID-19 har afsløret mangler hos de fleste.

I betragtning af de mange ukendte forhold omkring udbruddet af coronavirus vil det være værdifuldt at få gennemgået og udvidet virksomhedens krise- og beredskabsplaner samt eventuelt afprøve disse.

Vi ser mange forskellige meddelelser og opfordringer fra regeringer og myndigheder om at forhindre spredning af smitten og dermed minimere konsekvenserne af coronavirus.

Proaktiv og løbende kommunikation baseret på faktuel information – også selv om den er ufuldstændig – er af afgørende betydning for at reducere de negative følger for økonomi og medarbejdere.

Mens første prioritet fortsat er menneskelig velfærd, hører vi om andre udfordringer relateret til medarbejdere.

Af eksempler kan nævnes virksomheder, der planlægger midlertidigt at stoppe enkelte produktionslinjer, hvilket afføder spørgsmål:

 • Kan der findes alternativ beskæftigelse til de ansatte?
 • Kan ferie varsles?
 • Kan uddannelse fremskyndes?
 • Kan man på anden måde mindske de negative effekter for den enkelte medarbejder og den samlede medarbejderstab?

I de virksomheder, der er afhængige af underleverandører, er hurtigt faldende lagerniveauer ved at blive en betydelig risiko.

Tilsvarende kan salg til markeder i de røde og orange områder være enten besværliggjort eller helt umuligt.

Disse virksomheder har akut behov for alternativ sourcing og afsætning eller opbevaring.

For mange virksomheder er påvirkningen af COVID-19 så afgørende – eller kan blive det som følge af de store usikkerheder – at fx långivere og enkelte store kunder bliver bekymrede over virksomhedens fremtidige levedygtighed.

Det er afgørende både at se på de kortsigtede forhold, særligt likviditeten, og de langsigtede forhold som belåning og soliditet, når en virksomhed risikovurderer COVID-19.

Eksempler på hvordan disse udfordringer kan adresseres

Test og vurdering af nødplaner

Få nødplaner er udarbejdet under hensyn til situationer som COVID-19. Test og vurdering af nødplaner – som skrivebordsøvelse eller live – kan afsløre, om de eksisterende nødplaner er robuste nok til at håndtere de nye risici.

Afhængighed af leverandører i risikoområder

For at skabe overblik over, hvor risiko-eksponeret virksomheden er, kan dataanalyse af leverandørdata være med til at vurdere hidtidig indkøbshistorik og sammenholde leverandørerne med udenrigsministeriets røde og orange områder. På baggrund heraf kan behovet for alternative leverandører opstilles.

Finansiel modstandskraft

Hvilke konsekvenser har COVID-19 på likviditet, soliditet, working capital, covenants, osv., og kan cashflow og kreditter optimeres? Analyser af økonomiske scenarier og identifikation af mulighederne for tilpasninger skaber overblik og et beslutningsgrundlag for prioritering.

Risk Management

En top down/bottom up-identifikation og kvantificering af risici i forhold til konsekvenserne af COVID-19, herunder udarbejdelse af konkrete handlingsplaner på kort, mellem og langt sigt, skaber overblik. Følgende overvejelser kan indgå:

 • Identificer og kvantificer risici
 • Helbredsmæssige overvejelser
 • Finansielle overvejelser
 • Behov for ekstern assistance?
 • Kommunikation og handlingsplaner.

Styre- og projektgruppe

En struktureret håndtering af en krisesituation kan minimere skaderne og omkostningerne. For at stille det rigtige hold i relation til kriseberedskab, bør det blandt andet overvejes at involvere strategi-eksperter og dataanalytikere, jurister og fagfolk inden for cybersikkerhed og økonomi, samt et kommunikationsteam og projektledere.

Analyse af muligheden for hjemmearbejdspladser

Det bør vurdres om det tekniske setup er betryggende i forhold til it-sikkerhed, herunder:

 • Er der udarbejdet de fornødne procedurer for anvendelse af hjemmearbejdspladser? 
 • Er redskaberne tilstrækkelige (fx bærbare pc’er, webkameraer, mobiltelefoner, VPN-tokens og VPN-båndbredde)?
 • Er processerne for overvågning af hjemmearbejdspladser tilstrækkelige?
 • Kriminelle anvender ofte phishing til at gennemføre deres angreb. E-mails med et corona-/COVID19-tema vil være et oplagt emne at bruge til phishing.

Brug af ekstern hjælp

Erstatning for nøglekompetencer i de kritiske administrative funktioner kan være en forudsætning for at opretholde de kundevendte og andre nøgle-processer. Det kan både gennemføres on-site og off-site under hensyn til it-sikkerhed jævnfør ovenfor.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Jesper Wiinholt

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3311

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC