Kompensation for faste omkostninger

COVID-19 - indblik i hjælpepakkerne og dine muligheder

Senest opdateret den 21. december 2020.

Erhvervsstyrelsen har valgt at samle de politiske aftaler, der er indgået fra august til november 2020 i én bekendtgørelse og én ansøgningsproces.

For at skabe overblik har vi opdelt informationerne i følgende områder:

Generel ordning alle virksomheder

De politiske partier har indgået en ny politisk aftale omkring genåbning af den generelle ordning for alle virksomheder, der har oplevet en omsætningsnedgang. Dvs. det er ikke kun de virksomheder, der er ramt af restriktioner, der kan søge denne ordning.

Vi kender ikke alle vilkårene endnu, da der endnu ikke er kommet en bekendtgørelse, men fra aftalen ved vi følgende:

Omsætningsnedgang: Kravet for at kunne søge kompensationen for faste omkostninger vil være en forventet omsætningsnedgang i kompensationsperioden på minimum 30 %. 

Kompensationsperiode

Kompensationsperioden er sat til at følge den restriktionsperiode, der foreløbigt gælder til den 3. januar 2021. Ansøgningsperioden er således på nuværende tidspunkt 9. december – 3. januar 2021.

Såfremt regeringen vælger at forlænge de nuværende restriktioner, vil denne aftale blive forlænget tilsvarende.

Referenceperiode

Referenceperioden ved ansøgningen vil være den tilsvarende periode sidste år. Virksomheder, der er tvangslukket, og som ingen omsætning har i perioden, kan få dækket 100 % af deres faste omkostninger.

Genåbningen gælder ligeledes kompensation for faste omkostninger ”light”, så virksomheder i hele landet kan søge kompensation for deres stedbundne omkostninger uden at skulle indhente en revisorerklæring.

Midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger

På denne side behandles kompensation for faste omkostninger for de virksomheder ramt af andre restriktioner end som værende leverandører til private fester og begrænsning i åbningstid.

Dvs. det er de virksomheder der er ramt af enten:

 • forbud mod at holde åbent
 • forsamlingsforbuddet på over 500 personer
 • Grænselukninger og
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Omsætning og referenceperiode

Virksomheder, der kan søge efter denne ordning, skal opgøre den samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt af. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

  Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr.
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr
Eksport 4.000 kr. 0 kr. 4.000 kr. 0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr. 6.000 kr 1.000 kr

Forskellige kompensationsperioder

Alt efter hvilken restriktion virksomheden er ramt af, er der forskellige kompensationsperioder

Forbud mod at holde åbent

 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem. 
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende.

Forsamlingsforbud på over 500 personer

 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer.

Grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning

 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for virksomheder, som er ramt af grænselukninger og/eller Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Det forventes, at det bliver muligt at søge kompensation for perioden 1. september – 31. oktober 2020 for disse virksomheder også, når dette godkendes af EU-kommissionen.

Beregning af fald i omsætning via referenceperiode 

Som udgangspunkt skal virksomheden sammenligne sin forventede omsætning i den periode den søger om kompensation med sin omsætning i en tilsvarende referenceperiode. Da der er forskellige kompensationsperioder, er der også forskellige referenceperioder tilknyttet ansøgningerne.

Forbud mod at holde åbent

 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem. 
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende.

Forsamlingsforbud på over 500 personer

 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer.

Grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning

 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, som er ramt af grænselukninger og/eller Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

Såfremt de pågældende referenceperioder ikke er retvisende, fx hvis virksomheden ikke har omsætning i referenceperioden, gælder samme regler som tidligere.

Dokumentation for restriktioner

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden dokumentere, at den er omfattet af en af de gældende restriktioner, og den derfor er berettiget til at ansøge om kompensation. 

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning til bekendtgørelsen beskrevet, hvordan virksomheden skal dokumentere dette. 

Revisorerklæring

Der er krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen.

Hvis virksomheden har søgt om kompensation for perioden 9. marts – 8. juli, kan revisors erklæring på de faste omkostninger i referenceperioden og underskudsbegrænsning anvendes igen, og der er således kun behov for at gennemgå og opgøre virksomhedens omsætning i referenceperioden.

Hvis virksomheden tidligere har søgt om kompensation for perioden 9. juli – 31. august, er det jf. bekendtgørelsens §32 stk. 4 muligt for virksomheden at ansøge for den resterende periode, 1. september til 31. oktober, uden at revisor skal involveres igen.

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. maj 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud i 2019 skal desuden indberette deres faktiske resultat. 

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation, virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser. 

Alternativt kan man vælge at tilbagebetale den udbetalte kompensation eller vælge at få en godkendt og uafhængig revisor til at erklære sig på de faktiske opgørelser. 

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Kompensation for faste omkostninger til leverandører til private fester

På denne side behandles kompensation for faste omkostninger for leverandører til private fester.

Omsætning og referenceperiode

Virksomheder der kan søge efter denne ordning, skal opgøre sin samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

  Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr.
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr
Eksport 4.000 kr. 0 kr. 4.000 kr. 0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr. 6.000 kr 1.000 kr

Kompensationsperiode

Der er 2 kompensationsperioder som man skal være opmærksom på

 • Fra og med den 26. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 50 personer. 
 • Fra og med den 26. til og med den 27. september 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 50 personer og som søger om at få kompensation for kasserede varer i weekenden den 26. til den 27, september 2020.

Det er endnu ikke muligt at søge kompensation for de virksomheder der er ramt af forsamlingsforbuddet på over 10 personer

Beregning af fald i omsætning via referenceperiode

Der er ligeledes 2 referenceperioder som virksomhederne skal medtage alt efter hvad der søges kompensation for.

 • Fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 50 personer.
 • Fra og med den 28. september 2019 til og med den 29. september 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 50 personer, og som søger om at få kompensation for kasserede varer i weekenden den 26. til den 27. september 2020.

Såfremt de pågældende referenceperioder ikke er retvisende, f.eks. hvis virksomheden ikke har omsætning i referenceperioden, gælder samme regler der var i foråret for at vælge en alternativ referenceperiode.

Dog er det således, at Virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 50 personer, og som søger om at få kompensation for kasserede varer, og som ikke har haft omsætning i standardreferenceperioden fra og med den 28. september 2019 til og med den 29. september 2019 skal anvende perioden fra og med den 19. september 2020 til den 20. september 2020 som referenceperiode.

Dokumentation for restriktioner

I forbindelse med ansøgningen, skal virksomheden dokumentere, at den er omfattet af en af de gældende restriktioner og den derfor er berettiget til at ansøge om kompensation. 

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning til bekendtgørelsen beskrevet hvordan virksomheden skal dokumentere dette. 

Revisorerklæring

Der er krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen.

Hvis virksomheden har søgt om kompensation for perioden 9. marts – 8. juli, kan vores erklæring på de faste omkostninger i referenceperioden og underskudsbegrænsning anvendes igen, og der er således kun behov for at gennemgå og opgøre virksomhedens omsætning i referenceperioden.

Virksomheden skal ikke bruge revisorerklæring til at søge om kompensation for kasserede varer i weekenden den 26. og 27. september 2020

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2021

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. maj 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud i 2019 skal desuden indberette deres faktiske resultat. 

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser. 

Alternativt kan man vælge at tilbagebetale den udbetalte kompensation eller vælge at få en godkendt og uafhængig revisor til at erklære sig på de faktiske opgørelser. 

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Kompensation for faste omkostninger til barer, restauranter og caféer m.v.

På denne side behandles kompensation for faste omkostninger for de virksomheder, som er ramt af begrænsning i åbningstid.

Omsætning og referenceperiode

Virksomheder, der kan søge efter denne ordning, skal opgøre sin samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt af. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

  Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr.
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr
Eksport 4.000 kr. 0 kr. 4.000 kr. 0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr. 6.000 kr 1.000 kr

Kompensationsperiode

Det er muligt at søge kompensation for perioden den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020 for de virksomheder, som er ramt af begrænset åbningstid.

Kompensationsperioden er dog afhængig af de regionale restriktioner, der blev indført i første omgang i Aarhus og Silkeborg fra den 19. august. Der kan derfor ansøges udfra følgende perioder:

Område Periode Dage
Aarhus 19. - 28. august og 19. september - 31. oktober 53
Silkeborg 19. - 25. august og 19. september - 31. oktober 50
Odense 9. september - 31. oktober 53
Hovedstadsområdet 9. september - 31. oktober 53
Resten af landet 19. september - 31. oktober 43

Beregning af fald i omsætning via referenceperiode

Uanset hvilken af ovenstående perioder der ansøges om, er referenceperioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019.

Såfremt de pågældende referenceperioder ikke er retvisende, fx hvis virksomheden ikke har omsætning i referenceperioden, gælder samme regler, der var i foråret for at vælge en alternativ referenceperiode.

Dokumentation for restriktioner

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden dokumentere, at den er omfattet af en af de gældende restriktioner, og den derfor er berettiget til at ansøge om kompensation. 

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning til bekendtgørelsen beskrevet, hvordan virksomheden skal dokumentere dette. 

Revisorerklæring

Der er krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen.
Hvis virksomheden har søgt om kompensation for perioden 9. marts – 8. juli, kan vores erklæring på de faste omkostninger i referenceperioden og underskudsbegrænsning anvendes igen, og der er således kun behov for at gennemgå og opgøre virksomhedens omsætning i referenceperioden.

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. maj 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud i 2019 skal desuden indberette deres faktiske resultat. 

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation, virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser. 

Alternativt kan man vælge at tilbagebetale den udbetalte kompensation eller vælge at få en godkendt og uafhængig revisor til at erklære sig på de faktiske opgørelser. 

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Kompensation for faste omkostninger "light" 

Med ordningen er det muligt for virksomheder at søge kompensation for stedbundne faste omkostninger uden anvendelse af en revisorerklæring.

Stedbundne faste omkostninger er defineret som værende husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

Kompensationen udgør 50% af de ovennævnte omkostninger og kan maksimalt udgøre 50.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

For at kunne søge kompensationen skal virksomheden være omfattet af en af følgende restriktioner:

 • forbud mod at holde åbent 
 • begrænsning i åbningstid til kl. 22.00
 • forsamlingsforbud på over 500 personer 
 • forsamlingsforbud på over 50 personer 
 • grænselukninger 
 • udenrigsministeriets rejsevejledning 

Det er ikke muligt at søge kompensation for faste omkostninger efter både denne ordning og den midlertidige ordning for kompensation af faste omkostninger.

Har en virksomhed ansøgt om kompensation efter denne ordning, er det muligt ved indhentelse af en revisorerklæring at ændre sin ansøgning til den midlertidige ordning for kompensation af faste omkostninger.

Det er ikke muligt at gå fra den midlertidige ordning for kompensation af faste omkostninger til kompensation for faste omkostninger light.

Omsætning 

Virksomheder, der kan søge efter denne ordning, skal opgøre sin samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt af. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

  Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr.
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr
Eksport 4.000 kr. 0 kr. 4.000 kr. 0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr. 6.000 kr 1.000 kr

Kompensationsperiode 

Kompensationsperioden løber fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020.

I modsætning til den midlertidige kompensation for faste omkostninger kan virksomheder, der er registreret senest den 18. august 2020 i CVR, søge om kompensationen. 

Beregning i fald i omsætning via referenceperiode

Referenceperioden er i udgangspunktet fra og med den 1. september 2019 til og med 31. oktober 2019. 

Der kan anvendes en alternativ referenceperiode, hvis der på grund af helt særlige omstændigheder er en alternativ periode, der er mere retvisende for virksomhedens omsætning. 

Dokumentation for restriktioner

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden dokumentere, at den er omfattet af en af de gældende restriktioner, og den derfor er berettiget til at ansøge om kompensation. 

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning til bekendtgørelsen beskrevet, hvordan virksomheden skal dokumentere dette. 

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. maj 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud i 2019 skal desuden indberette deres faktiske resultat. 

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation, virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser. 

Alternativt kan man vælge at tilbagebetale den udbetalte kompensation eller vælge at få en godkendt og uafhængig revisor til at erklære sig på de faktiske opgørelser. 

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Jesper Wiinholt

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3311

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC