Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Generel ordning for alle virksomheder

Senest opdateret den 10. maj 2021.

Der er fra politisk side åbnet op således, at alle virksomheder kan søge kompensation for faste omkostninger i perioden fra 9. december 2020 - 30. juni 2021.

Det er dog således, at det er 2 forskellige bekendtgørelser der definerer kravene til ansøger, hvorfor kompensationsperioden er delt i 2:

 • Kompensation for perioden 9. december 2020 - 28. februar 2021
 • Kompensation i perioden fra 1. marts 2021 - 30. juni 2021
   

Kompensation for perioden 9. december 2020 - 28. februar 2021

Det er muligt som virksomhed, at søge kompensation for faste omkostninger fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021, hvis omsætningsnedgangen er mindst 30%. Dette gælder for alle virksomheder i Danmark.

Det er fra politisk side besluttet at ændre tidspunktet for hvornår en virksomhed skal være stiftet for at kunne søge kompensation. Tidligere skulle virksomheden være stiftet inden den 9. marts 2020. Dette er nu blevet rykket til den 1. november 2020.

Dette medfører at de virksomheder som er blevet stiftet i den mellemliggende periode nu kan søge kompensation fra den 9. december og frem.

Man skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge for en delperiode. Derfor kan man eksempelvis ikke vælge at søge fra den 9. december 2020 til d. 17. januar 2021 eller d. 7. februar 2021.

Virksomheder som er blevet tvangslukket, og som ikke har omsætning under tvangslukningen, kan få 100 % kompensation for sine faste omkostninger efter krisestøtteordningen.

Hvis virksomheden er tvangslukket, skal det i ansøgningen angives, hvornår virksomheden fik et forbud mod at holde åbent. Her kan man tage udgangspunkt i følgende:

 • 9. december 2020 - 69 kommuner samt Odense og Aalborg (Fx serveringssteder, sport & fritid, kultur og uddannelse)
 • 16. december 2020 - alle kommuner (Fx serveringssteder, sport & fritid, kultur og uddannelse)
 • 17. december 2020 - alle kommuner (Fx indkøbscentre, stormagasiner,
  arkader og basarer)
 • 21. december 2020 - alle kommuner (Fx tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-,
  skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører, køreskoler)
 • 25. december 2020 - alle kommuner (Fx alle udvalgsvarebutikker uanset
  størrelse, fx tøjbutikker, legetøjsforretninger)

Det er endnu ikke muligt at søge samlet for perioder, hvor virksomheden har været lukket, og hvor den har været åben med omsætningsnedgang. Hvis du ønsker at søge samlet, skal du vente med at søge.

Omsætning 

Virksomheder, der kan søge efter denne ordning, skal opgøre sin samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt af. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

Tabel: Omsætning (DKK)


Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori

Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr. 
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Eksport 4.000 kr.  0 kr. 4.000 kr.  0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr.  6.000 kr. 1.000 kr.

Kompensationsperiode

Kompensationsperioden løber fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Beregning i fald i omsætning via referenceperiode

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, virksomhedens nedgang i omsætning opgøres forholdsmæssigt i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020. Denne omregnes derefter til en dagsomsætning, som skal sammenholdes med en gennemsnitlig dagsomsætning i kompensationsperioden.

Der kan anvendes en alternativ referenceperiode, hvis der på grund af helt særlige omstændigheder er en alternativ periode, der er mere retvisende for virksomhedens omsætning.

Dokumentation

Du vil blive bedt om at dokumentere, hvorfor den valgte nedlukningsperiode passer til din virksomhed. Derudover skal du kunne påvise en nedgang på minimum 30 % af din omsætning som følge af restriktionen.

Trappemodel

Man kan søge om omkostningsrefusion efter følgende  trappemodel, hvor “Forbedret Trappe” er den procentsats, som man kan få godtgjort af sine faste omkostninger i perioden 9. december 2020 -  28 februar 2021.

Omsætningsnedgang (pct.) Gammel trappe Forbedret trappe
30 - 40
35 25 45
40 30 50
45 35 55
50 40 60
55 45 65
60 50 70
65 55 75
70 60 80
75 65 85
80 70 90
85 75
90 80
95
100

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021.

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. oktober 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud skal desuden indberette deres faktiske resultat.

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation, virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser.

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

Særligt om EU’s statsstøtteregler

Virksomheden skal vælge, hvilken statsstøttebestemmelse den vil søge kompensation under. De respektive restriktioner er notificeret under én eller flere af EU’s statsstøttebestemmelser: Temporary Framework 3.1 (’TF 3.1’) eller Temporary Framework 3.12 (’TF 3.12’). I ansøgningsblanketten præsenteres de muligheder, virksomheden kan vælge imellem, samt dertilhørende kompensationsbeløb under de enkelte statsstøttebestemmelser – så virksomheden kan vurdere, hvad der er mest fordelagtigt.

Der findes følgende to muligheder:

 • 1. TF 3.12: Midlertidig tilskud for virksomheder med underskud i kompensationsperioden med højt loft (10 mio. euro, ca. 74,4 mio. kr.)
 • 2. TF 3.1: Midlertidigt tilskud for virksomheder med eller uden underskud i kompensationsperioden med lavt loft (1.800.000 euro, ca. 13,4 mio. kr.)

Det er muligt at kombinere støtteordningerne ved at søge kompensation for én periode på den ene ordning, og en anden periode på den anden, men ikke muligt at søge støtte fra begge støtteordninger i samme periode.

1. TF 3.12:

TF 3.12 kan alene benyttes af virksomheder, der har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden. Dette betyder, at virksomheden skal have et negativt resultat i perioden, som virksomheden søger kompensation for. Virksomheden skal i ansøgningen angive sine udækkede faste omkostninger.

TF 3.12 giver virksomheden mulighed for at modtage kompensation på 10 mio. euro (svarende til 74,4 mio. kr.) i perioden frem til den 31. december 2021. Beløbsgrænsen på 10 mio. EUR pr. virksomhed er absolut. Det betyder, at al kompensation ydet på TF 3.12 på tværs af kompensationsordninger skal medregnes, og det samlede beløb, virksomheden får udbetalt i kompensation, ikke må overstige 10 mio. EUR. Kompensation per måned kan maksimalt være 30 mio. kroner.

Kompensationen modtaget under TF 3.12 kan for mikro og små virksomheder maksimalt udgøre 90 pct. af virksomhedens udækkede faste omkostninger. Mikro og små virksomheder er defineret ved virksomheder med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, som har en omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR (svarende til ca. 74,4 mio. DKK) fra virksomhedens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

For øvrige virksomheder (større virksomheder) må kompensationen maksimalt udgøre 70 pct. af virksomhedens udækkede faste omkostninger (underskud i perioden).
TF 3.12 træder først i kraft for kompensationsperioder fra d. 1. november 2020. For virksomheder omfattet af rejserestriktioner er de dog gældende fra 1. september 2020.

2. TF 3.1:

TF 3.1 kan anvendes af alle virksomheder, der er ramt af én eller flere af de tidligere nævnte COVID-19-relaterede restriktioner. Mulighed for kompensation er uanset om virksomheden har overskud eller underskud frem til 31. december 2021. Her vil der være et lavere loft på 1.800.000 euro - svarende til 13,4 mio. kroner.

TF 3.1 giver virksomheden mulighed for at modtage kompensation på 1.800.000 EUR (svarende til ca. 13,4 mio. kr.) i perioden frem til d. 31. december 2021. Beløbsgrænsen på 1.800.000 EUR pr. virksomhed er absolut. Det betyder, at al kompensation ydet på TF 3.1 på tværs af kompensationsordninger skal medregnes, og det samlede beløb, virksomheden får udbetalt i kompensation, ikke må overstige 1.800.000 EUR. TF 3.1 træder først i kraft for kompensationsperioder for faste omkostninger fra d. 1. november 2020. For virksomheder omfattet af rejserestriktioner er muligheden dog gældende fra 1. september 2020.

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Kompensation i perioden fra 1. marts 2021 - 30. juni 2021

Kravene til omsætningsnedgang, trappemodel, valg af støtteordning m.v. er det samme for både denne periode og perioden 9. december 2020 - 28. februar 2021.

Der hvor der er forskel imellem de 2 perioder er følgende.

Kompensationsperioder

Det er muligt at dele sin ansøgning op i flere forskellige delperioder. Dette betyder, at virksomheder nu kan søge kompensation for følgende perioder:

 • 1. marts 2021 - 5. april 2021
 • 1. marts 2021 - 30. april 2021
 • 1. maj 2021 - 30. juni 2021
 • 1. marts 2021 - 30. juni 2021

Valg af referenceperiode

I forbindelse med ansøgningen skal virksomhederne angive en referenceperiode. Her skal perioden enten være 1. april 2019 - 30. juni 2019 eller den tilsvarende periode i 2019, der søges kompensation for. Dette giver følgende valgmuligheder:

Kompensationsperiode Primær referenceperiode Sekundær referenceperiode
1. marts 2021 - 5. april 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. marts 2019 - 30. april 2019
1. marts 2021 - 30. april 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. marts 2019 - 30. april 2019
1. maj 2021 - 30. juni 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. maj 2019 - 30. juni 2019
1. marts 2021 - 30. juni 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. marts 2019 - 30. juni 2019

Det er selvfølgelig fortsat muligt for virksomheder at vælge en alternativ referenceperiode, såfremt de er stiftet efter den 1. april 2019 eller har andre årsager til, at den givne periode ikke er retvisende for virksomheden.

Ansøgningsfristen

Ansøgningsfristen for kompensationsperioden den 1. marts og frem er den 30. september 2021.

Slutindberetning

På nuværende tidspunkt skal man slutindberette senest den 31. oktober 2021.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC