Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger

Senest opdateret den 10. maj 2021.

På denne side behandles den midlertidige og målrettede kompensation for faste omkostninger. Denne opdeles i to, fordi der er tale om to forskellige bekendtgørelser.

 • Perioden 9. juli 2020 - 31. oktober 2020 - Ansøgningsfristen er overskredet og der mangler således kun slutindberetningen
 • Perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021

Hvis man ønsker at søge efter begge ordninger, skal man være opmærksom på, at man skal lave to ansøgninger. Man kan først søge for periode 2, når Erhvervsstyrelsen har godkendt ansøgningen for periode 1 (9. juli 2020 til 31. oktober 2020).

Perioden 9. juli 2020 - 31. oktober 2020

I den periode skal du være omfattet af en restriktion for at kunne søge om kompensation.

Omfattet er de virksomheder, som er omfattet af mindst én af følgende:

 • Forbud mod at holde åbent (diskoteker, natklubber mv.)
 • Begrænset åbningstid (café, restauranter mv.)
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger (særlig relevant for lufthavne, turistattraktioner og hoteller og restauranter med mange udenlandske gæster) 
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger (rejsebureau, flyselskaber mv.)

Omsætning

Virksomheder, der kan søge efter denne ordning, skal opgøre den samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt af. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

Tabel: Omsætning (DKK)


Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori

Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr. 
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Eksport 4.000 kr.  0 kr. 4.000 kr.  0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr.  6.000 kr. 1.000 kr.

Forskellige kompensationsperioder

Alt efter hvilken restriktion virksomheden er ramt af, er der forskellige kompensationsperioder.

Forbud mod at holde åbent og begrænset åbningstid
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem. 
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende.
Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer.
Grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning
 • Fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 samt fra den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 for virksomheder, som er ramt af grænselukninger og/eller Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Der kan ikke søges for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. oktober 2020 på samme tid. Hvis virksomheden ønsker at søge begge perioder, skal virksomheden søge ad to omgange

Beregning af fald i omsætning via referenceperiode 

Som udgangspunkt skal virksomheden sammenligne sin forventede omsætning i den periode. som den søger om kompensation for, med sin omsætning i en tilsvarende referenceperiode fra året før. Da der er forskellige kompensationsperioder, er der også forskellige referenceperioder tilknyttet ansøgningerne.

Forbud mod at holde åbent og begrænset åbningstid
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem. 
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende. 
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, hvor forbud mod at holde åbent er gældende.
Forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder, som er ramt af forsamlingsforbud på over 500 personer.
Grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning
 • Fra og med den 1. juli 2019 til og med den 31. august 2019 for virksomheder, som er ramt af grænselukninger og/eller Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

Såfremt de pågældende referenceperioder ikke er retvisende, fx hvis virksomheden ikke har omsætning i referenceperioden, gælder samme regler som tidligere.

Trappemodel

Man kan søge om omkostningsrefusion efter følgende trappemodel, hvor “Trappe” er den procentsats, som man kan få godtgjort af sine faste omkostninger:

Omsætningsnedgang (pct.) Trappe
35 25
40 30
45 35
50 40
55 45
60 50
65 55
70 60
75 65
80 70
85 75
90 80
95
100

Dokumentation for restriktioner

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden dokumentere, at den er omfattet af en af de gældende restriktioner, og den derfor er berettiget til at ansøge om kompensation. 

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning til bekendtgørelsen beskrevet, hvordan virksomheden skal dokumentere dette. Her er det vigtigt, at virksomheden kan dokumentere et omsætningstab direkte relateret til restriktionen. Dette betyder, at eksempelvis en restaurant, som har måtte lukke kl. 22, skal dokumentere et omsætningstab på minimum 35 % på omsætningen efter kl. 22, når referenceperioden og kompensationsperioden sammenlignes.

Revisorerklæring

Der er krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgningen.
Hvis virksomheden har søgt om kompensation for perioden 9. marts – 8. juli, kan revisors erklæring på de faste omkostninger i referenceperioden og underskudsbegrænsning anvendes igen, og der er således kun behov for at gennemgå og opgøre virksomhedens omsætning i referenceperioden.

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. oktober 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud skal desuden indberette deres faktiske resultat. 

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation, virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser. 

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

 

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Perioden d. 1. november 2020 - d. 28. februar 2021

I denne periode kan du også ansøge, hvis du er underlagt en restriktion. Det er de helt samme kriterier som for perioden 9. juli til 31. oktober, som gør sig gældende, ligesom omsætningen skal opgøres på samme måde som beskrevet i afsnittet ovenfor. 

Ansøgningsfristen for denne kompensationsperiode er 15. juni 2021.

Kompensationsperioder

Virksomheder, som er underlagt restriktionerne nævnt ovenfor i perioden den 1. november 2020 til dem 28. februar 2021, kan vælge at søge for én af disse 4 perioder:

 • Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, hvor virksomheden er underlagt restriktioner.
 • Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021, hvor virksomheden er underlagt restriktioner.
 • Perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, hvor virksomheden er underlagt restriktioner.
 • Perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, hvor virksomheden er underlagt restriktioner.

Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer

I denne periode kan man også søge, hvis man har fald i sin omsætning som følge af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (Eksempelvis virksomheder der arrangerer kurser, markeder og andre fælles aktiviteter. Virksomheder der leverer lyd og lys til events mv.). Her gælder særlige kompensationsperioder, hvor man kan vælge én af følgende at søge for:

 • Fra og med 26. oktober 2020 til 31. december 2020
 • Fra og med 26. oktober 2020 til 31. januar 2021
 • Fra og med 26. oktober 2020 til 28. februar 2021
 • Fra og med 1. januar 2021 til 28. februar 2021

Beregning af fald i omsætning via referenceperiode 

Som udgangspunkt skal virksomheden sammenligne sin forventede omsætning i den periode. som den søger om kompensation for, med sin omsætning i en tilsvarende referenceperiode fra året før. Da der er forskellige kompensationsperioder, er der også forskellige referenceperioder tilknyttet ansøgningerne.

 • Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 
 • Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020
 • Perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020
 • Perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020.

Såfremt de pågældende referenceperioder ikke er retvisende, fx hvis virksomheden ikke har omsætning i referenceperioden, gælder samme regler som tidligere.

Referenceperiode for forsamlingsforbuddet på 10

 • Fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. december 2019 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020.
 • Fra og med den 1. november 2019 til og med den 31. januar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021. 
 • Fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021.
 • Fra og med den 1. januar 2020 til og med den 29. februar 2020 for en kompensationsperiode fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021.

Trappemodel

Man kan søge om omkostningsrefusion efter følgende trappemodel, hvor “Trappe” er den procentsats, som man kan få godtgjort af sine faste omkostninger. I perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021 er trappen forbedret, ligesom man også kun skal have en omsætningsnedgang på 30 procent for at blive omfattet af reglerne.

Omsætningsnedgang (pct.) Gammel trappe Forbedret trappe
30 - 40
35 25 45
40 30 50
45 35 55
50 40 60
55 45 65
60 50 70
65 55 75
80 60 80
80 70 90
85 75
90 80
95
100

Overskrifterne omkring dokumentation af restriktionerne, revisorerklæring, ansøgningsfrist samt indberetning af faktiske tal, er ens med det, som blev beskrevet ovenfor.

Samlet omkring EU’s statsstøtteregler

Virksomheden skal vælge, hvilken statsstøttebestemmelse den vil søge kompensation under. De respektive restriktioner er notificeret under én eller flere af EU’s statsstøttebestemmelser: Temporary Framework 3.1 (’TF 3.1’), Temporary Framework 3.12 (’TF 3.12’) eller krisebestemmelsen. 

I ansøgningsblanketten præsenteres de muligheder, virksomheden kan vælge imellem, samt dertilhørende kompensationsbeløb under de enkelte statsstøttebestemmelser – så virksomheden kan vurdere, hvad der er mest fordelagtigt.

Der findes følgende tre muligheder:

 1. Krisebestemmelsen
 2. TF 3.12: Midlertidig tilskud for virksomheder med underskud i kompensationsperioden med højt loft (10 mio. euro, ca. 74,4 mio. kr.)
 3. TF 3.1: Midlertidigt tilskud for virksomheder med eller uden underskud i kompensationsperioden med lavt loft (1.800.000 euro, ca. 13,4 mio. kr.  )

1. Krisebestemmelsen

Virksomheder, der søger kompensation under restriktionerne: 

 1. Forbud mod at holde åbent (og ikke har omsætning i kompensationsperioden); 
 2. Forbud mod forsamlinger på over 500 personer; 
 3. Grænselukninger (9. juli 2020 til 31. august 2020) 
 4. Udenrigsministeriets rejsevejledning (9. juli 2020 til 31. august 2020) 

vil modtage kompensation under krisebestemmelsen. Efter den 31. august 2020 er det således kun virksomheder underlagt forbud mod at holde åbent og forsamlinger på over 500, som kan søge efter denne bestemmelse.

Det maksimale kompensationsbeløb, der kan modtages under krisebestemmelsen, er 30 mio. kr. per måned.

2. TF 3.12: 

TF 3.12 kan alene benyttes af virksomheder, der har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden. Dette betyder, at virksomheden skal have et negativt resultat i perioden, som virksomheden søger kompensation for. Virksomheden skal i ansøgningen angive sine udækkede faste omkostninger.

TF 3.12 giver virksomheden mulighed for at modtage kompensation på 10 mio. euro (svarende til 74,4 mio. kr.) i perioden frem til den 31. december 2021. Beløbsgrænsen på 10 mio. EUR pr. virksomhed er absolut. Det betyder, at al kompensation ydet på TF 3.12 på tværs af kompensationsordninger skal medregnes, og det samlede beløb, virksomheden får udbetalt i kompensation, ikke må overstige 10 mio. EUR. Kompensation per måned kan maksimalt være 30 mio. kroner.

Kompensationen modtaget under TF 3.12 kan for mikro og små virksomheder maksimalt udgøre 90 pct. af virksomhedens udækkede faste omkostninger. Mikro og små virksomheder er defineret ved virksomheder med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, som har en omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR (svarende til ca. 74,4 mio. DKK) fra virksomhedens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020.

For øvrige virksomheder (større virksomheder) må kompensationen maksimalt udgøre 70 pct. af virksomhedens udækkede faste omkostninger (underskud i perioden). 

TF 3.12 træder først i kraft for kompensationsperioder fra d. 1. november 2020. For virksomheder omfattet af rejserestriktioner er de dog gældende fra 1. september 2020

3. TF 3.1:

TF 3.1 kan anvendes af alle virksomheder, der er ramt af én eller flere af de tidligere nævnte COVID-19-relaterede restriktioner. Mulighed for kompensation er uanset om virksomheden har overskud eller underskud frem til 31. december 2021. Her vil der være et lavere loft på 1.800.000 euro - svarende til 13,4 mio. kroner.

TF 3.1 giver virksomheden mulighed for at modtage kompensation på 1.800.000 EUR (svarende til ca. 13,4 mio. kr.) i perioden frem til d. 31. december 2021. Beløbsgrænsen på 1.800.000 EUR pr. virksomhed er absolut. Det betyder, at al kompensation ydet på TF 3.1 på tværs af kompensationsordninger skal medregnes, og det samlede beløb, virksomheden får udbetalt i kompensation, ikke må overstige 1.800.000 EUR. TF 3.1 træder først i kraft for kompensationsperioder for faste omkostninger fra d. 1. november 2020. For virksomheder omfattet af rejserestriktioner er muligheden dog gældende fra 1. september 2020.

Den kompensation som de virksomheder der søger efter rejserestriktionerne, forbud mod at holde åbent eller begrænsning i åbningstid fra 9. juli - 31. august 2020 tæller ligeledes med i den samlede grænse på 5,95 mio.

 

Såfremt du har nogen spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC