Kompensation til selvstændige for tabt omsætning

COVID-19 - indblik i hjælpepakkerne og dine muligheder

Senest opdateret den 21. januar 2021.

Hvad går ordningen ud på? 

Ordningen giver kompensation til selvstændige, der er ramt af omsætningsnedgang grundet COVID-19. Der gives op til 90 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Hvad er hovedpunkterne i aftalen?

I perioden siden 9. marts har der været forskellige grader af restriktioner i samfundet, og tilsvarende har ordningen udviklet sig.

 • Kompensation for perioden fra den 9. marts 2020 til den 31. august 2020 er lukket for ansøgninger.
 • Kompensation for perioden fra den 1. september 2020 til den 31. januar 2021 er åben for ansøgninger frem til 28. februar 2021. Denne periode er dog kun for virksomheder, der er ramt af konkrete oplistede restriktioner.
 • Kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 7. februar 2021 (den nationale nedlukning) er åben for ansøgninger frem til 28. februar 2021.
På baggrund af regeringens udmelding vedr. forlængelse af restriktionerne til og med den 7. februar, er Erhvervsstyrelsen ved at forlænge ansøgningsmulighederne til den generelle kompensationsordning for National nedlukning. Ønsker man at ansøge den generelle ordning, kan man derfor med fordel vente til at disse forlængelser er implementeret i løbet af de kommende uger

Kompensationsordning for selvstændige mv. ramt af restriktioner

Ordningen er gældende fra 1. september til 31. januar og gælder for selvstændige, der er ramt af omsætningsnedgang som følge af én eller flere af følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelser
 • Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
 • Grænselukninger, hvor der kræves særskilt dokumentation for at omsætningsnedgangen er relateret til udenlanske kunder eller er registreret i en lufthavnsterminal eller kommer fra flyvninger eller kontrakter forbundet direkte til opgaver, der er nedlagt som følge af grænselukninger.
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning om frarådning af ikke-nødvendige rejser.
 • Begrænset åbningstid for selvstændige, der driver barer, restauranter og caféer mv.
 • Forbud mod forsamlinger på over 50 personer rettet mod selvstændige leverandører til private fester såsom bryllupper, konfirmationer og fødselsdage mv., med mindst 50 deltagere.
 • Den regionale nedlukning af 7 nordjyske kommuner

Kompensationsordning for selvstændige ramt af den nationale nedlukning

Selvstændige, der som følge af den nationale nedlukning forventer en omsætningsnedgang på mindst 30 % i perioden fra den 9. december 2020 til den 7. februar 2021 sammenlignet med referenceperioden (1. december 2019 - 31. januar 2020), kan søge om omsætningskompensation for denne periode. Her er der ikke krav om at dokumentere, at virksomheden er ramt af én af ovenstående konkrete restriktioner, hvorfor ordningen vil være anvendelig for bredere gruppe af virksomheder.

Virksomheden er berettiget til en kompensation svarende til 90 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. ejer pr. hele måned. For tvangslukkede virksomheder uden omsætning er kompensationen 100 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. ejer pr. hele måned.

Kompensationsordning for freelancere mv. ramt af restriktioner eller den nationale nedlukning

Ordningerne for freelancere svarer til ovenstående for selvstændige og har med fornødne tilpasninger de samme kriterier og frister.

Hvem kan søge om omsætningskompensation? 

Ordningen kan søges af selvstændige uanset om virksomheden drives i selskabsform eller personlig form. Der er følgende krav til ejerne og virksomheden:

 • Virksomhedens omsætning eller ejerens B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019. 
 • Virksomheden har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. 
 • Virksomheden realiserer et omsætningstab på mindst 30 %, og dette skyldes COVID-19. 
 • Ordningen gælder for virksomheder, der ikke finansieres med 50 % eller derover af offentlige tilskud 
 • Virksomhedens ejer(e) skal eje mindst 25% af virksomheden samt arbejde i virksomheden for at kunne søge. 
 • Der er ikke nogen fast grænse for, hvor meget en ejer mindst skal arbejde i virksomheden, men dette skal være “væsentligt”. 
 • Den selvstændiges årsindkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr. Til årsindkomsten medregnes:
  • personlig indkomst, 
  • aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
  • skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

   Kompensationen regnes med i den personlige indkomst.

Hvad kan der søges kompensation for? (hvor meget?)

Der ydes kompensation for 90 pct. af det omsætningstab, som skyldes COVID-19, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Beløbet skal dække ejerens vederlag i perioden med nedgang, da denne ikke er dækket af de øvrige kompensationsordninger.

Hvis en selvstændig har en medarbejdende ægtefælle i en personligt drevet virksomhed, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 %, svarende til i alt 46.000 kr. pr. måned for den pågældende selvstændige og ægtefælle. Den forhøjede kompensation bortfalder, hvis den medarbejdende ægtefælles årsindkomst for 2020 overstiger 800.000 kr.

Ved virksomheder med flere ejere, som opfylder betingelserne, kan der søges om maksimalt 23.000 kr. for hver ejer (46.000 kr. for de ejere, der har medarbejdende ægtefælle). Omsætningstabet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerne.

Hvornår kan der søges/tidsfrister? 

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2021 for alle ovenstående ordninger.

Kræves revisorerklæring? 

Der er ikke krav om revisorerklæring ved ansøgning. Erhvervsstyrelsen kan pålægge revisorbistand ved den efterfølgende kontrol, men dette er ikke nærmere defineret endnu.

Seneste nyheder

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Jesper Wiinholt

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3311

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC