Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Lønkompensation

COVID-19 - indblik i hjælpepakkerne og dine muligheder

Senest opdateret den 10. maj 2021.

Hvad går ordningen ud på? 

Lønkompensationsordningen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser som følge af COVID-19, som i stedet for at afskedige vælger at hjemsende medarbejdere med fuld løn. Lønkompensationen udgør 75% af lønudgiften til hjemsendte funktionærer og 90% af lønnen til hjemsendte ikke-funktionærer, dog med et loft på 30.000 kr.

Hvad er hovedpunkterne i aftalen?

  • Alle virksomheder har kunnet søge om kompensation for perioden fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020. 
  • Fra den 30. august 2020 til den 28. februar 2021 kan virksomheder søge lønkompensation, hvis de er omfattet af forbud mod at holde åbent på grund af COVID-19 restriktioner og ikke har nogen omsætning. Fra den 6. november omfatter dette også produktionsenheder, der har forbud mod at holde åbent.
  • Fra den 9. december genindførtes den landsdækkende lønkompensationsordning, som løb fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020, dog med tilpasninger. Modsat forårets ordning, kan virksomheder nu vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Virksomheder vil ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode fra og med den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 7. december. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge ordningen om lønkompensation frem til den 30. juni 2021. Forlængelsen vil følge de aftalte forudsætninger fra trepartsaftalen om lønkompensation fra januar 2021.
Det er desuden aftalt, at der nedsættes en økonomisk ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan hjælpepakkerne kan udfases fra den 1. juli 2021 og frem. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at drøfte udfasningen af lønkompensationsordningen, når regeringens ekspertgruppe er kommet med sine anbefalinger senere på foråret.

Hvem kan søge om lønkompensation? 

Virksomheder, registreret i Danmark, der står overfor at skulle varsle afskedigelser som følge af COVID-19.

Lønkompensationsordningen gælder ligeledes for produktionsenheder, der har forbud mod at holde åbent i perioden fra og med 6. november 2020 og så længe forbuddet er gældende.

Fra den 9. december 2020 kan virksomheder i den landsdækkende ordning vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden.

Hvad kan der søges kompensation for? (hvor meget?)

Virksomheder kan opnå kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer, men med et loft på 30.000 kr. pr. måned.

Der kan ikke udbetales lønkompensation for 3 kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. december 2020 til og med 3. januar 2021. De 3 kalenderdage medregnes derfor ikke i opgørelsen over, hvor mange ansatte virksomheder har hjemsendt, når det skal beregnes om virksomheden lever op til hjemsendelseskravet. Søges der kun for den forlængede periode fra den 4. januar, vil de 3 dage ikke blive fratrukket.

Pr. den 18. Januar 2021, kan arbejdsgivere varsle, at den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med følgende pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage): 

  • 1 feriedag optjent efter ferieloven, eller
  • 1 afspadseringsdag med løn, eller
  • 1 dag med tjenestefri uden løn, hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til 1 dag.

Der afholdes dog kun 1 feriedag m.v. i løbet af de første 21 fulde kalenderdage pr. den 18. januar 2021, hvor perioden er forlænget og hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation. Det betyder, at hvis medarbejdere hjemsendes i et færre antal kalenderdage end 21, skal der ikke afholdes feriedage m.v.

Hvornår kan der søges/tidsfrister? 

Midlertidig lønkompensation til virksomheder med forbud mod at holde åbent i perioden 30. august 2020 til og med 5. november 2020: Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021.

Midlertidig lønkompensation til produktionsenheder med forbud mod at holde åbent i perioden 6. november 2020 til 5. April 2021: Ansøgningsfristen er den 24. Maj 2021.

Midlertidig lønkompensation til virksomheder i hele landet i perioden den 9. december 2020 til den 12. april 2021: Ansøgningsfristen for lønkompensationsordningen, der løber til den 30. Juni 2021, er den 11. August 2021.

Lønkompensationsordningen i perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020

Virksomheder skal senest den 30. juni 2021 indsende dokumentation til Erhvervsstyrelsen, og dette indsendes via www.virk.dk. Information om slutafregning kan blive forsinket i takt med, at restriktionerne forlænges.

Læs mere om slutafregningen her.

Kræves revisorerklæring/hvad kan vi hjælpe med?

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med slutafregningen pålægge en virksomhed at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Virksomhederne vil blive informeret, hvis Erhvervsstyrelsen kræver, der anvendes revisorbistand i forbindelse med slutafregningen.

Virksomhederne kan i visse tilfælde få dækket udgifterne til revisorbistand. Hvis en virksomhed har fået brev om, at virksomheden er udtaget til revision, kan denne få godtgørelse for 80 % af udgiften til revisor i forbindelse med slutafregningen, dog maks. 8.000 kr., hvis virksomheden har modtaget op til 250.000 kr. i kompensation på lønkompensationsordningen.

Hvis en virksomhed har fået udbetalt mere end 250.000 kr. i kompensation, skal virksomheden selv dække udgiften til revisor.

Hvis en virksomhed har fået udbetalt mindre end 25.000 kr. i kompensation, er virksomheden undtaget krav om revisorbistand i forbindelse med slutafregningen.

Læs mere her

Læs også

Seneste nyheder

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC